Kontaktai

Bendri kontaktai

+370 5 213 7274

rplc@rplc.lt

Direktorius

Emilis Subata

+370 5 213 7274

emilis.subata@rplc.lt

Direktoriaus pavaduotojas

Aušra Širvinskienė

+370 5 213 7264

ausra.sirvinskiene@rplc.lt

Vyr. slaugos administratorius

Diana Riabcova

+370 5 213 1513

diana.riabcova@rplc.lt

Vidaus medicinos audito specialistas

Eglė Pincevičiūtė

+370 5 216 0015

egle.pinceviciute@rplc.lt

Metodinio vadovavimo ir monitoringo skyrius

L. e. p. vedėjas

Morgana Danielė

+370 5 213 0045

morgana.daniele@rplc.lt

Ryšių su visuomene specialistas

Morgana Danielė

+370 5 213 0045

morgana.daniele@rplc.lt

Specialistas

Kristina Bernotaitė

+370 5 216 0203

kristina.bernotaite@rplc.lt

Specialistas

Andrius Lošakevičius

+370 5 213 0045

andrius.losakevicius@rplc.lt

Specialistas

Dinata Ona Čepulionytė

dinata.cepulionyte@rplc.lt

Specialistas

Dovilė Mačiulytė

+370 5 213 0780

dovile.maciulyte@rplc.lt

Medicinos statistikas

Valentina Genytė

+370 5 213 7274

valentina.genyte@rplc.lt

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyrius

Vedėjas

Aleksandras Zinovičius

+370 5 230 6815

aleksandras.zinovicius@rplc.lt

Administratorius

Valentina Genytė

+370 5 213 7274

valentina.genyte@rplc.lt

Lokalaus tinklo administratorius

Laurynas Maslianikas

+370 5 250 0730

laurynas.maslianikas@rplc.lt

Viešųjų pirkimų specialistas

Agnė Adomaitis

+370 5 213 9128

agne.adomaitis@rplc.lt

Archyvo tvarkytojas

Loreta Aželienė

(8 5) 216 0202

loreta.azeliene@rplc.lt

Personalo specialistas

Ala Bogdanovič

+370 5 213 0018

ala.bogdanovic@rplc.lt

Finansų valdymo ir kontrolės skyrius

Vedėjas

Marytė Gaižutienė

+370 5 216 0016

maryte.gaizutiene@rplc.lt

Buhalterija

Audronė Vaitekėnienė

+370 5 213 7085

audrone.vaitekeniene@rplc.lt

Buhalterija

Virginija Šeputienė

+370 5 213 7085

virginija.seputiene@rplc.lt

Buhalterija

Jolanta Kapočienė

jolanta.kapociene@rplc.lt

Administracija

Bendri kontaktai

vilnius@rplc.lt

L. e. p. direktorius

Dovilė Mačiulytė

+370 5 213 0780

dovile.maciulyte@rplc.lt

Administratorius

Laura Аžubalienė

+370 5 233 0010

laura.azubaliene@rplc.lt

Vyresn. slaugos administratorius

Nijolė Bogačiova

+370 5 216 0043

nijole.bogaciova@rplc.lt

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyrius

Skyriaus vedėjas

Eligijus Ryškus

+370 5 213 9128

eligijus.ryskus@rplc.lt

Ambulatorinis skyrius

L.e.p skyriaus vedėjas

Edita Ryliškienė

+370 5 213 7683

dita.ryliskiene@rplc.lt

Slaugos administratorius

Vitalija Pabrėžienė

+370 5 216 0028

vitalija.pabreziene@rplc.lt

Vaikų ir paauglių psichiatras

+370 5 216 2996

Visuomenės sveikatos specialistas

Ieva Dagienė

+370 5 216 0015

ieva.dagiene@rplc.lt

Visuomenės sveikatos specialistas

Urtė Vaicekonytė

+370 5 216 0015

urte.vaicekonyte@rplc.lt

Visuomenės sveikatos specialistas

Milda Sakalauskaitė

+370 5 216 0015

milda.sakalauskaite@rplc.lt

Stacionarinė „Minesota“

L. e. p. vedėjas

Jolanta Ugnė Vilkaitė

+370 5 213 2500

jolanta.ugne.vilkaite@rplc.lt

Slaugos administratorius

Vera Medelinskienė

+370 5 213 7480

vera.medelinskiene@rplc.lt

Alkoholinės ir narkotinės abstinencijos gydymo skyrius

L. e. p. vedėjas

Artūras Barkus

+370 5 216 0013

arturas.barkus@rplc.lt

Slaugos administratorius

Brigita Motiejūnaitė

+370 5 213 7024

brigita.motiejunaite@rplc.lt

Motyvacinės terapijos ir reabilitacijos skyrius

Skyriaus vedėjas

Leokadija Aleksa

+370 5 213 7477

leokadija.aleksa@rplc.lt

Slaugos administratorius

Irina Trofimova

+370 5 213 7477

irina.trofimova@rplc.lt

Socialinės ir psichologinės pagalbos skyrius

Vedėjas

Eglė Lydekaitė

+370 5 216 0014

egle.lydekaite@rplc.lt

Dienos psichiatrijos stacionaro skyrius (Savanorių pr. 74)

Skyriaus vedėjas

Vilma Andrejauskienė

+370 5 233 6202

vilma.andrejauskiene@rplc.lt

Slaugos administratorius

Rita Šavareikienė

+370 5 233 3709

rita.savareikiene@rplc.lt

Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius

Vedėjas

Ieva Valančiauskienė

+370 5 232 5545

ieva.valanciauskiene@rplc.lt

Administracija

Bendri kontaktai

kaunas@rplc.lt

Direktorius

Loreta Stonienė

+370 37 33 74 37

loreta.stoniene@rplc.lt

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyrius

Vedėjas

Neringa Žilinskienė

+370 37 33 00 25

neringa.zilinskiene@rplc.lt

Administratorius

Justė Šakinienė

+370 37 33 74 37

juste.sakiniene@rplc.lt

Medicinos statistikas

Justė Šakinienė

+370 37 33 74 37

juste.sakiniene@rplc.lt

Ambulatorinis skyrius

Skyriaus vedėjas

Vilma Pukelevičienė

+370 37 33 32 51

vilma.pukeleviciene@rplc.lt

Slaugos administratorius

Daiva Matulionienė

+370 37 33 03 86

daiva.matulioniene@rplc.lt

Stacionarinis skyrius

Skyriaus vedėjas

Goda Tikniūtė

+370 37 33 74 36

goda.tikniute@rplc.lt

Slaugos administratorius

Fortūna Čiupylaitė

+370 37 33 32 49

fortuna.ciupylaite@rplc.lt

Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius

Skyriaus vedėjas

Žaneta Žalkauskaitė

+370 37 33 19 96

zaneta.zalkauskaite@rplc.lt

Administracija

Bendri kontaktai

+370 664 00 783

klaipeda@rplc.lt

Direktorius

Vaida Karulaitienė

+370 46 32 33 20

vaida.karulaitiene@rplc.lt

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyrius

Administratorius

Violeta Masilionienė

+370 46 41 50 26

violeta.masilioniene@rplc.lt

Medicinos statistikas

Rima Mirošničenko

+370 46 41 06 45

rima.mirosnicenko@rplc.lt

Ambulatorinis skyrius

Skyriaus vedėjas

Pavel Osipov

+370 46 41 06 50

pavel.osipov@rplc.lt

Slaugos administratorius

Nelė Slatvickaja

+370 46 41 06 49

nele.slatvickaja@rplc.lt

Stacionarinis skyrius

Skyriaus vedėjas

Audrius Bardauskas

+370 46 32 39 81

audrius.bardauskas@rplc.lt

Slaugos administratorius

Lena Valatkienė

+370 46 41 06 52

lena.valatkiene@rplc.lt

Stacionarinė „Minesota“

Skyriaus vedėjas

Banga Nastopkaitė

+370 46 31 46 19

banga.nastopkaite@rplc.lt

Slaugos administratorius

Nelė Slatvickaja

+370 46 41 03 31

nele.slatvickaja@rplc.lt

Administracija

Bendri kontaktai

siauliai@rplc.lt

Direktorius

Justina Šimanauskaitė

+370 41 45 75 11

justina.simanauskaite@rplc.lt

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyrius

Vedėjas

Silva Janulienė

+370 41 45 55 74

silva.januliene@rplc.lt

Administratorius

Justina Šimanauskaitė

+370 41 45 75 11

justina.simanauskaite@rplc.lt

Administratorius

Dovilė Janulienė

+370 41 45 56 44

dovile.januliene@rplc.lt

Medicinos statistikas

Rasa Žigelienė

+370 41 55 01 25

rasa.zigeliene@rplc.lt

Ambulatorinis skyrius

Skyriaus vedėjas

Renata Račkauskienė

-

renata.rackauskiene@rplc.lt

Slaugos administratorius

Rasa Žigelienė

+370 41 55 01 25

rasa.zigeliene@rplc.lt

Stacionarinis skyrius

Skyriaus vedėjas

Olga Rimovskaja

+370 41 52 24 88

olga.rimovskaja@rplc.lt

Slaugos administratorius

Rasa Žigelienė

+370 41 55 01 25

rasa.zigeliene@rplc.lt

Administracija

Bendri kontaktai

panevezys@rplc.lt

Direktorius

Darius Mačiulis

+370 45 58 26 72

darius.maciulis@rplc.lt

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyrius

Skyriaus vedėjas

Dalia Čirvinskienė

+370 45 58 26 72

dale.cirvinskiene@rplc.lt

Administratorius

Sandra Janušauskienė

+370 45 43 86 76

sandra.janusauskiene@rplc.lt

Medicinos statistikas

Dangira Linkevičienė

+370 45 43 86 76

dangira.linkeviciene@rplc.lt

Ambulatorinis skyrius

Skyriaus vedėjas

Justina Juškienė

+370 45 43 86 76

justina.juskiene@rplc.lt

Slaugos administratorius

Audrutė Salominienė

+370 45 43 86 76

audrute.salominiene@rplc.lt

Stacionarinis skyrius

Skyriaus vedėjas

Dominykas Diržys

+370 45 43 86 76

dominykas.dirzys@rplc.lt

Slaugos administratorius

Audrutė Salominienė

+370 45 43 86 76

audrute.salominiene@rplc.lt

Susisiekti