Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Narkotikų priklausomybės gydymas
Narkotikų priklausomybės gydymas

Respublikiniame priklausomybės ligų centre teikiamas platus priklausomybės nuo narkotinių medžiagų gydymo ir reabilitacijos paslaugų spektras.

Norėdami gydytis RPLC, turite turėti siuntimą iš šeimos gydytojo arba gydytojo psichiatro.

Taip pat galima gydytis ir anonimiškai, be siuntimo. Tokiu atveju paslaugos yra mokamos. Visos paslaugų kainos nurodytos skyrelyje „Mokamos paslaugos“.

Norėdami pradėti gydymą, turite užsiregistruoti, skambindami į jūsų pasirinkto filialo registratūrą:

 • Vilniaus filialas, tel. nr.: +370 5 213 7808
 • Kauno filialas, tel. nr.: +370 37 33 32 55
 • Klaipėdos filialas, tel. nr.: +370 46 41 50 25
 • Šiaulių filialas, tel. nr.: +370 41 45 56 44
 • Panevėžio filialas, tel. nr.: +370 45 58 26 73

Atvykus reikia turėti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.
 • Siuntimą iš šeimos gydytojo ar gydytojo psichiatro. Siuntime turi būti nurodyta, kad esate kreipiamas į gydytojo psichiatro konsultaciją Respublikiniame priklausomybės ligų centre. Nebent norite gydytis anonimiškai ir renkatės mokamas paslaugas, tada siuntimo nereikia.
 • Registracijos metu gali būti prašoma turėti medicininį išrašą, patvirtinantį, jog nesergate plaučių tuberkulioze.
 • Jei turite gretutinių susirgimų ir yra gydytojų paskirtų vaistų, būtina turėti išrašą apie jūsų sveikatą ir turėti su savimi vartojamus medikamentus. Dokumentai, kurių reikia, norint gauti paslaugas, nurodyti bendrajame paslaugų apraše „Paslaugos“.

Pirmiausia užsiregistruojama gydytojo psichiatro konsultacijai, kuris nustato tolimesnį gydymo planą.

RPLC teikiamos ambulatorinės bei stacionarinės paslaugos.

 • Mirčių nuo perdozavimo prevencija – mirčių nuo opioidų perdozavimo prevencija – tai opioidus vartojantiems žmonėms ir jų artimiesiems skirtos gydytojo konsultacijos, kurių metu gydytojas suteikia informacijos apie opioidų perdozavimo riziką ir išduoda opioidų priešnuodį – medikamentą naloksoną.

Konsultacijos metu sužinosite apie gydymosi nuo priklausomybės opioidams galimybes, opioidų perdozavimo simptomus, pirmosios pagalbos perdozavus opioidų principus, gydytojas paaiškins apie naloksono veikimą ir naudojimo būdą, suteiks saugaus naudojimosi švirkštu informaciją.

Paslauga teikiama nemokamai.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio filialuose.

 • Opioidų priklausomybės palaikomasis gydymas – tai vienas efektyviausių mokslu pagrįstų gydymo metodų. Organizuojant ir teikiant palaikomojo gydymo opioidiniais vaistais paslaugas, siekiama sudaryti galimybę nuo opioidų priklausomiems asmenims sumažinti ir (ar) nutraukti švirkščiamųjų ir gydytojo neskirtų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, sumažinti ligos atkryčio riziką, skatinti rūpintis ir gerinti fizinę sveikatą ir psichikos būklę, socialinę adaptaciją ir integraciją.

Galima rinktis palaikomąjį gydymą medikamentu metadonu arba medikamentu buprenorfinu/naloksonu.

  • Farmakoterapija metadonu – jei turite siuntimą, gydymas yra nemokamas – palaikomąjį gydymą medikamentu metadonu Lietuvos valstybė pilnai kompensuoja.

Paslauga teikiama nemokamai. Apie eilių sudarymą daugiau skaitykite čia.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio filialuose.

  • Farmakoterapija buprenorfinu/naloksonu, jei turite siuntimą, gydymas yra nemokamas – valstybės kompensuojamas, pacientui kainuoja tik medikamento įsigijimas (medikamentas yra kompensuojamas), kurį jis gali įsigyti vaistinėje. Buprenorfino turinčių vaistų terapinę dozę nustato gydytojas, o medikamentus pagal gydytojo paskyrimus pacientas turi vartoti namuose.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio filialuose.

 • Atvejo vadyba ir socialinis konsultavimas – medikamentinis gydymas derinamas su psichologų ir socialinių darbuotojų konsultacijomis. Individualiai su pacientu dirbantis specialistas (atvejo vadybininkas) reguliariai teikia konsultacijas, padeda spręsti įsidarbinimo, socialinio draustumo ir kitus praktinius klausimus, siekia palaikyti ir stiprinti paciento motyvaciją sveikti.

Paslauga yra palaikomojo gydymo opioidiniais vaistais (metadonu arba buprenorfinu/naloksonu) dalis ir teikiama nemokamai.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio filialuose.

 • Atkryčio prevencija – pacientui pageidaujant, gydytojas, įvertinęs indikacijas ir kontraindikacijas, parenka medikamentą ir suteikia informaciją apie jo veikimą. Medikamentus pats pacientas įsigyja vaistinėje pagal receptą. Kartu su pacientu, gydytojas sudaro palaikomojo gydymo planą ir numato profilaktinių vizitų grafiką būklės stebėjimui, palaikomosios medikamento dozės koregavimui, medikamento išrašymui.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio filialuose.

 • Ambulatorinė „Minesota“ – gydymas trunka tris mėnesius, per kuriuos pacientas, pagal jam sudarytą individualų gydymo planą, reguliariai lankosi grupiniuose užsiėmimuose ir individualiuose gydytojo, psichologo, socialinio darbuotojo, dramos terapeuto ir, esant indikacijoms, ergoterapeuto konsultacijose. Pacientai mokosi analizuoti savo jausmus, koreguoti mąstymą, stiprinti pozityvų elgesį. Gydymo metu kuriama tvirta motyvacija gyventi blaiviai. Gydymo laikotarpiu į psichologo konsultacijas kviečiami ir pacientų artimieji. Jei yra poreikis, gydymo pradžioje ar eigoje gydytojas išrašo medikamentus paciento psichosomatinei būklei stabilizuoti.

Paslauga RPLC teikiama tik mokamai. Visų paslaugų kainos nurodytos skyrelyje „Mokamos paslaugos“.

Paslauga teikiama Vilniaus filiale (Savanorių pr. 74).

 • Dienos stacionaras – tai iki 30 dienų trunkantis ambulatorinis priklausomybės gydymas. Lankymosi Dienos stacionare metu asmuo dalyvauja gydytojo psichiatro, socialinio darbuotojo, psichologo, ergoterapeuto ir kitų specialistų vedamuose grupiniuose užsiėmimuose bei individualiose konsultacijose. Užsiėmimai ir konsultacijos vyksta kiekvieną darbo dieną ir trunka ne mažiau nei 4 valandas. Medikamentinio gydymo ir konsultavimo derinys padeda pacientams stabilizuoti būklę, pažinti jausmus ir jais dalintis, skatina pacientų pozityvius elgesio pokyčius, motyvuoja pacientus tęsti tolesnį gydymą ar išvengti atkryčio.

Paslauga teikiama Vilniaus filiale (Savanorių pr. 74).

 • Narkotinės abstinencijos gydymas – ilgai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, žmogaus organizmas prie jų pripranta, todėl, staiga nutraukus vartojimą, gali pasireikšti simptomai, kurių visuma vadinama abstinencijos sindromu. Šie simptomai yra individualūs ir gali pasireikšti skirtingai (nuo švelnių iki stipresnių, tačiau opioidinė abstinencija gyvybei nėra grėsminga), todėl tam tikrais atvejais gydytojas gali rekomenduoti arba pacientas gali pats pasirinkti švelninti abstinencijos sindromo simptomus vartodamas gydytojo paskirtus medikamentus.

Narkotinės abstinencijos gydymas trunka iki 21 dienos. Gydymo eigoje gydytojas reguliariai skiria ir koreguoja medikamentinį gydymą, o slaugos personalas visą parą stebi pacientų sveikatos būklę. Visapusį gydymą užtikrina specialistų vedami užsiėmimai. Centro psichologai ir socialiniai darbuotojai organizuoja grupines ir individualias konsultacijas, kurių tikslas – informuoti pacientus apie priklausomybę kaip psichikos ir elgesio sutrikimą, kalbėtis apie gydymo ir reabilitacijos galimybes, motyvuoti sveikti. Svarbu paminėti, kad opioidų nutraukimas (detoksikacija) sumažina toleranciją šioms medžiagoms, todėl po šios intervencijos gerokai padidėja mirtino perdozavimo rizika. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu nutraukus opioidus užtikrinti tęstinį priklausomybės gydymą.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio filialuose.

 • „Minesota“ stacionare – programoje taikomos priemonės pagrįstos „Dvylikos žingsnių“ terapija ir supažindinimu su savitarpio pagalbos grupėmis. Gydymo metu pacientai mokosi analizuoti savo jausmus, koreguoti mąstymą, stiprinti pozityvų elgesį. Skyriuje laikomasi nustatytos dienotvarkės, pagal kurią pacientai kasdien lanko specialistų vedamus grupinius užsiėmimus: psichologų ir ergoterapeutų rengiamus užsiėmimus, psichologines grupes, socialinių darbuotojų skaitomas paskaitas, filmų peržiūras, užsiėmimus apie „Dvylikos žingsnių“ programą. Baigus gydymą yra galimybė tęsti sveikimą vartojant atkryčio tikimybę mažinančius medikamentus ir konsultuojantis ambulatoriškai. Gydymas trunka 28 dienas.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos filialuose.

Užsiregistravę ir atvykdami gydytis dėl narkotikų priklausomybės į stacionaro skyrių:

 • atvykstant stacionariniam narkotinės abstinencijos gydymui, būtina pažyma apie per pastaruosius metus atliktą krūtinės ląstos rentgenologinį ištyrimą dėl tuberkuliozės;
 • atvykstant stacionariniam abstinencijos gydymui, būtina nevartoti alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų bent 1 parą;
 • atvykstant į gydymą Motyvacinės terapijos ar „Minesotos“ skyriuose, pacientai priimami tik be išreikštų abstinencijos simptomų.

Už gydymosi laikotarpį, esant poreikiui, Jums gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Daugiau informacijos čia.