Privalomasis mokymas

Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai – mokymas, kurio tikslas – suteikti žinių apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui. Šis mokymas skirtas transporto priemonių vairuotojams, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti.

Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai – tai pilnamečių asmenų mokymas, kuris skiriamas teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančios institucijos už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus.

Privalomojo mokymo paslauga RPLC teikiama tik mokamai. Visų paslaugų kainos nurodytos skyrelyje Mokamos paslaugos“.