Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Vaikams ir jaunimui
Vaikams ir jaunimui

Respublikiniame priklausomybės ligų centre paslaugos, teikiamos nepilnamečiams yra nemokamos ir teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės.

Į vaikų ir paauglių psichiatro konsultaciją gali patys registruotis paaugliai nuo 16 m. Jaunesni nei 16 m. registruojami ir laukiami atvykstant su tėvais.

Norėdami pradėti gydymą, turite užsiregistruoti, skambindami į jūsų pasirinktą filialą:

 • Vilniaus filialas, tel. nr.: 0 5 232 55 45
 • Kauno filialas, tel. nr.: 0 37 33 19 96
 • Klaipėdos filialas, tel. nr.: 0 46 43 31 66, mob. tel. nr.: 0 649 15393
 • Panevėžio filialas, tel. nr.: 0 45 58 26 73

Pirmiausia užsiregistruojama gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijai, kuris nustato tolimesnį gydymo planą.

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras konsultacijos metu įvertins sveikatos būklę, ir, nustačius žalingą vartojimą ar priklausomybės diagnozę, suteiks informaciją apie priklausomybės sutrikimą bei galimus gydymo būdus. Gydytojas taip pat išrašo siuntimus į RPLC Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius Vilniaus ir Kauno filialuose bei vaikų dienos stacionarą Klaipėdos filiale.

Tėvai, globėjai arba artimieji, įtarę, kad vaikas eksperimentuoja arba žalingai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, gali atvykti pasikonsultuoti su mūsų centro Vaikų ir jaunimo skyrių specialistais Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Konsultuotis galima ir telefonu.

Konsultacijos jums padės:

 • daugiau sužinoti apie jaunimo žalingo vartojimo ir priklausomybės sindromo specifiką, pagalbos galimybes,
 • analizuoti problemos priežastis,
 • atrasti būdus pagerinti bendravimą su vaiku ir veiksmingai reaguoti į rizikingą elgesį,
 • susidaryti konkretų veiksmų planą.

Konsultacijos vyksta Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriuose Vilniuje (Šlaito g. 14), Kaune (Giedraičių g. 8), Klaipėdoje (Jaunystės g. 4). Prieš atvykdami individualiai konsultacijai, susisiekite su skyriaus specialistais Vilniuje tel. 0 52 32 55 45, Kaune tel. 0 37 33 19 96, Klaipėdoje tel. 0 46 43 31 66 ir susitarkite dėl jums patogaus susitikimo laiko. Konsultacijos Vilniuje teikiamos darbo dienomis 7.00–19.00 val.

Paslaugos teikiamos:

 • Žalingai psichoaktyviąsias medžiagas vartojantiems arba turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas (PAM), turintiems priklausomybės sindromą ir patologinį potraukį azartiniams lošimams;
 • Amžius – nuo 14 iki 18 metų. Sprendimą dėl priėmimo į skyrių jaunesnių nei 14 metų ir vyresnių nei 18 metų asmenų priima skyriaus vedėjas;
 • Vaikų ir paauglių tėvams, teisėtiems atstovams ir šeimos nariams.

Jaunuoliams ir jų tėvams / globėjams teikiamos gydytojo psichiatro, psichologo, socialinio darbuotojo, ergoterapeuto konsultacijos, skatinamas pozityvus bendravimas tarp šeimos narių, sudaromas ilgalaikis pagalbos planas. Šis planas apima psichikos sveikatos gerinimą ir svarbias šeimos gyvenimo sritis – šeimos santykio stiprinimą, užimtumą ir laisvalaikį, profesinį orientavimą, teisinių klausimų sprendimą. Plano įgyvendinimas trunka gydymosi skyriuje metu (nuo 1 iki 3 mėnesių, tačiau pagal poreikį gali būti ir ilgiau) ir po jo – savarankiškai arba padedant kitoms šeimai pagalbą teikiančioms institucijoms.

Paslauga gali būti teikiama ambulatoriniame skyriuje arba dienos stacionare.

Adresas: Šlaito g. 14, Vilnius.

Paslaugos teikiamos:

 • Žalingai psichoaktyviąsias medžiagas vartojantiems arba turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas (PAM), turintiems priklausomybės sindromą ir patologinį potraukį azartiniams lošimams;
 • Amžius – nuo 14 iki 18 metų. Sprendimą dėl priėmimo į skyrių jaunesnių nei 14 metų ir vyresnių nei 18 metų asmenų priima skyriaus vedėjas;
 • Vaikų ir paauglių tėvams, teisėtiems atstovams ir šeimos nariams.

Pagal numatytą dienotvarkę skyriuje su jaunuoliais dirba psichologai, socialiniai darbuotojai ir ergoterapeutai. Čia siekiama padėti vaikams ir jaunimui lavinami emocinius, socialinius, pažintinius, mokymosi įgūdžius, stiprinti motyvaciją siekti asmeninių tikslų ir gilinti pasitikėjimą savimi. Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriuje gydymas parenkamas individualiai ir trunka nuo 1 iki 3 mėnesių, tačiau esant poreikiui reabilitacijos kursas pratęsiamas ir ilgiau.

Adresas: Giedraičių g. 8, Kaunas.

Paslaugos teikiamos:

 • Žalingai psichoaktyviąsias medžiagas vartojantiems arba turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas (PAM), turintiems priklausomybės sindromą ir patologinį potraukį azartiniams lošimams;
 • Amžius – nuo 14 iki 18 metų. Sprendimą dėl priėmimo į skyrių jaunesnių nei 14 metų ir vyresnių nei 18 metų asmenų priima skyriaus vedėjas;
 • Vaikų ir paauglių tėvams, teisėtiems atstovams ir šeimos nariams.

Su jaunuoliais dirba kompetentingi savo srities specialistai – vaikų ir paauglių gydytojai psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir ergoterapeutai. Dienos stacionare lavinami jaunuolio emociniai, socialiniai, pažintiniai ir mokymosi įgūdžiai ir tokiu būdu kompleksiškai sprendžiamos rizikingo elgesio ir žalingo vartojimo sukeliamos problemos. Kiekvienam vaikui yra sudaromas individualus gydymo / pagalbos  planas apimantis psichikos sveikatos gerinimą ir svarbias šeimos gyvenimo sritis – šeimos santykio stiprinimą, užimtumą ir laisvalaikį, profesinį orientavimą, teisinių klausimų sprendimą. Plano įgyvendinimas trunka, kol jaunuolis lanko dienos stacionarą, bei pagal poreikį ilgiau, bendradarbiaujant su kitomis šeimai / vaikui pagalbą teikiančioms institucijoms.

Paslauga teikiama ambulatoriškai (dienos stacionaras). Dienos stacionaro darbo laikas 7.30 – 17.30 val. kiekvieną darbo dieną.

Pacientus iki 18 metų turi lydėti tėvai ar teisėti atstovai.

Adresas: Jaunystės g. 4, Klaipėda.

Paslaugos teikiamos:

 • Žalingai psichoaktyviąsias medžiagas vartojantiems arba turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas (PAM), turintiems priklausomybės sindromą ir patologinį potraukį azartiniams lošimams;
 • Amžius – nuo 14 iki 18 metų.
 • Vaikų ir paauglių tėvams, teisėtiems atstovams ir šeimos nariams.

Jaunuoliams teikiamos ambulatorinės paslaugos – gydytojo psichiatro ir psichologo konsultacijos.

Adresas: Tinklų g. 8.