Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Paslaugos apmokamos iš PSD fondo

RESPUBLIKINIAME PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TVARKA

Kiekvienas asmuo, kuris yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD) Lietuvoje, turi teisę gauti mūsų šalies gydymo įstaigose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias sumoka teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.
TLK kasmet sudaro sutartis su gydymo įstaigomis dėl paslaugų teikimo. Tai reiškia, kad sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir išlaidos apmokamos PSDF lėšomis tik tais atvejais, jei dėl jų gydymo įstaiga yra sudariusi sutartis su TLK.

Respublikiniame priklausomybės ligų centre teikiamos paslaugos pagal sutartį su TLK:

Ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms: 2022 m. PSDF biudžeto lėšų suma (eurais)
Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, iš jų:
gydytojų specialistų konsultacijoms 83,154

 

gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai 835,552

 

Dienos stacionaro paslaugoms 52,055

 

Stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms:  
Kitoms aktyviojo gydymo paslaugoms, ilgalaikio gydymo paslaugoms (t.y. alkoholinės, narkotinės abstinencijos gydymas ir stacionarinė Minesotos programa) 497,188

 

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms:  
Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija 25,000

 

Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami šie asmenys (toliau – draudžiamieji):
• Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje;
• laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai (jeigu jie teisėtai dirba Lietuvoje) ir nepilnamečiai jų šeimos nariai;
• nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
• užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvoje;
• asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Sveikatos draudimo įstatymas.

Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu tampa šie asmenys (toliau – apdraustieji):
• asmenys, kurie moka PSD įmokas (kai įmokas moka darbdavys arba pats asmuo savarankiškai);
• valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Didžioji jų dalis – pensinio amžiaus žmonės ir vaikai iki 18 metų.

Kaip pasitikrinti, ar esate apdraustas PSD?
Tai galite padaryti VLK interneto svetainės www.vlk.lt  skiltyje „Ar esate draustas?“ Draudžiamojo paieškos sistemoje įrašę savo asmens kodą arba asmens identifikacinį numerį, sužinosite, ar esate draustas.

Ką daryti, jei sužinojote, kad esate nedraustas PSD?
Jei sužinojote, kad esate nedraustas, pirmiausia reikia išsiaiškinti to priežastį. Informacija apie asmenų draustumą kaupiama Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre. Apie kiekvieno draudžiamojo statusą ir draustumo laikotarpį plačiau galima sužinoti TLK (pagal gyvenamąją vietą, Vilniaus TLK įsikūrusi Ž. Liauksmino g. 6, www.vilniaustlk.lt).

APIE RESPUBLIKINIAME PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRE TEIKIAMAS MOKAMAS PASLAUGAS IR JŲ KAINOS

Visi apdraustieji turi vienodą teisę į PSDF biudžeto lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas Sveikatos draudimo įstatyme.

Asmenys apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje neturi antrąkart mokėti už tai, už ką mokama PSDF biudžeto lėšomis. Apdraustam asmeniui tektų mokėti tada, jei į gydytoją specialistą jis kreipiasi neturėdamas reikiamo siuntimosavo iniciatyva,  pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, procedūras, pageidauja gauti brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir kitais retais atvejais, nurodytais teisės aktuose.

Mokamai paslaugos yra teikiamos, jei pacientas siekia jas gauti neatskleidžiant asmens tapatybės arba kai pacientas pageidauja kartoti stacionarinį gydymą dažniau, pvz. nepraėjus 6 mėn. po nemokamo stacionarinio gydymo epizodo. Pakaitinio gydymo metadonu paslaugos yra mokamos užsienio valstybių piliečiams, besilankantiems Lietuvoje. Pažymų išdavimas ir pilnamečių asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo paslaugos yra mokamos visais atvejais.

Mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinamos RPLC direktoriaus įsakymu pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos mokamas paslaugas reglamentuojančius teisės aktus.

Už mokamas paslaugas galima atsiskaityti registratūroje arba pavedimu, sąskaitos Nr. LT53 4010 0495 0136 1761 (Luminor bankas). Norint gauti mokamas paslaugas, pildomi prašymai, kuriuos rasite čia.

Kada reikia mokėti už paslaugas gydymo įstaigoje?
Informacinis vaizdo įrašas:

Visais atvejaiskai abejojate, ar teisėtai reikalaujama susimokėti, pirmiausia kreipkitės į gydytoją. Jis turėtų paaiškinti, kodėl reikalaujama mokėti. Jums taip pat turi būti paaiškintos galimybės gauti konkrečią paslaugą įstaigoje nemokamai, išskyrus tuos atvejus, kai mokamos paslaugos yra įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą. Jei negaunate išsamios informacijos iš gydytojo, kreipkitės į to padalinio, kuriame dirba gydytojas, vedėją ar Respublikinio priklausomybės ligų centro filialo į kurį kreipiatės direktorių.