Asmens duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) 2016/679. Šis Reglamentas įpareigoja duomenų valdytojus tinkamai informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymo tikslus, apimtis bei teises.

Duomenų subjektų teises Respublikiniame priklausomybės ligų centre reglamentuoja Asmens duomenų tvarkymo politika. Papildomi dokumentai:

Duomenų subjektas, pateikdamas prašymą, turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kilus abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų tvarkytojas gali paprašyti papildomos informacijos, tapatybei patvirtinti.

Su Respublikinio priklausomybės ligų centro asmens duomenų apsaugos pareigūne Agne Adomaitis galite susisiekti tel. +370 5 216 0202 arba el. paštu duomenys@rplc.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos klausimais.

Informacija atnaujinta 2019-09-30