Asmens duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) 2016/679. Šis Reglamentas įpareigoja duomenų valdytojus tinkamai informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymo tikslus, apimtis bei teises.

Duomenų subjektų teises Respublikiniame priklausomybės ligų centre reglamentuoja Asmens duomenų tvarkymo politika.

Su Respublikinio priklausomybės ligų centro asmens duomenų apsaugos pareigūne Agne Adomaitis galite susisiekti tel. +370 5 216 0202 arba el. paštu duomenys@rplc.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos klausimais.

Papildomi dokumentai: Paciento sutikimo forma dėl asmens duomenų tvarkymo.

Informacija atnaujinta 2019-05-31