Veiklos sritys

Respublikinis priklausomybės ligų centras yra gydymo įstaiga, teikianti medicinines, psichologines ir socialines paslaugas asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines medžiagas ar tabaką, bei jų šeimos nariams.

RPLC veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą dėl priklausomybės ligų, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas gyventojams.

RPLC vykdo šias funkcijas:

  • Organizuoja ir teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines) asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį, narkotines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, taip pat sergantiems priklausomybės ligomis, ir konsultuoja jų šeimos narius.
  • Bendradarbiauja su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinės pagalbos, probacijos, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, teisėsaugos institucijomis, organizuojant kompleksinį pacientų gydymą ir reabilitaciją.
  • Rengia priklausomybės ligų prevencijos, gydymo ir socialinės reabilitacijos metodikas, specialistų mokymo programas.
  • Kartu su aukštosiomis mokyklomis organizuoja gydytojų rezidentų bei kitų specialistų profesinės veiklos praktiką, vykdo kitus specialistų mokymus.
  • Pagal kompetenciją priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus.
  • Vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

Informacija atnaujinta 2018-10-02