Karjera
Pareigos Projektų vadovas/-ė
Darbovietė BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras
Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Projektų vadovas/-ė būtų atsakingas/-a už RPLC įgyvendinamų projektų administravimą, užtikrinant savalaikį veiklų įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą. Tavo darbas būtų:

 • planuoti, koordinuoti ir stebėti vykdomų projektų eigą ir veiklų būklę;
 • koordinuoti ir užtikrinti projektų partnerių, jeigu projekte dalyvauja partneriai, veiklų įgyvendinimą ir dokumentų pateikimą laiku;
 • planuoti projektų biudžetą, prižiūrėti projektų finansavimo sutarties įgyvendinimą, inicijuoti ir administruoti projektų finansavimo sutarties keitimus;
 • koordinuoja ir atsakyti už projektų personalo darbą;
 • dalyvauti projektų darbų priežiūros procese, stebėti ar laikomasi projektinės dokumentacijos specifikacijos;
 • atsakyti už projektų įgyvendinimo ataskaitų parengimą;
 • dalyvauti formuluojant užduotis paslaugų teikėjams ir priimant iš jų atliktus darbus;
 • atsakyti už vidaus ir išorės ryšių palaikymą su paramą administruojančioms institucijomis, projektų partneriais ir paslaugų teikėjais.
Privalumai
 • Dinamiškas ir atsakingas darbas.
 • Galimybė dirbti su aukšto lygio priklausomybės ligų gydymo ir sveikatos srities ekspertais.
 • Galimybė įgyti įvairiapusiškos darbo patirties bendradarbiaujant su skirtingomis ogranizacijomis visoje Lietuvoje.
 • Neterminuota darbo sutartis.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas vadybos, verslo administravimo, sveikatos ar socialinių mokslų srityje.
 • Ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis projektų vadovo/administratoriaus pareigose.
 • Išmanyti  Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų ir kitų projektų, finansuojamų paramos lėšomis, koordinavimo, administravimo ir valdymo principus.
 • Anglų kalbos žinios (ne mažesniu negu B2 lygiu).
 • Puikūs informacijos rengimo ir pristatymo lietuvių kalba įgūdžiai.
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos ir kalbos kultūros išmanymas.
 • Informacijos sisteminimo, analizavimo, interpretavimo, apibendrinimo įgūdžiai.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 • Sveikatos srities išmanymas būtų privalumas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis (neto) 900–1000 eurų.
Darbo laikas 40 val/sav
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktai

 

RPLC Metodinio vadovavimo ir monitoringo skyriaus vedėjas Andrius Lošakevičius, tel. (8 5) 213 0045. Gyvenimo aprašymus siųsti iki rugpjūčio 22 d. el.p. andrius.losakevicius@rplc.lt
Skyriaus ir pareigų aprašymas Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius yra dar visai jaunas – veiklą pradėjome 2016 metų sausio 4 dieną. Stacionarines paslaugas teikiame 14–18 metų amžiaus vaikams ir jaunimui, žalingai vartojantiems bei sergantiems priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų. Reabilitacijos trukmė yra 3 mėnesiai, esant poreikiui reabilitacijos kursas pratęsiamas iki 6 mėnesių. Skyriuje vienu metu gali gydytis 10 žmonių. Grupę sudaroma tik iš vaikinų. Dirbame komandinio darbo principu – esame lygiaverčiai komandos nariai, kiekvieną dieną organizuojame komandos susirinkimus ir pan. Reabilitacijos skyriaus pacientai dalyvauja individualiuose bei grupiniuose užsiėmimuose, kurių metu supažindinami su narkotikų žala sveikatai, socialinei aplinkai, psichologinei būsenai, mokosi rizikingo elgesio keitimo būdų. Skyriuje dirbantys specialistai ugdo bendravimo įgūdžius, moko atpažinti, suprasti ir įvardinti savo jausmus, skatina siekti asmeninių tikslų bei gilina pasitikėjimą savimi. Besigydantiems moksleiviams yra užtikrinamas bendrojo lavinimo, ugdymo tęstinumas. Skyriuje organizuojamos įvairios veiklos: • Tinklinis, futbolas; • Yra galimybė sportuoti treniruoklių salėje; • Teminių filmų peržiūros ir aptarimai; • Dailės, relaksacijos, judesio ir kiti neformalūs užsiėmimai; • Stalo žaidimai; • Rengiamos bendros išvykos ir kt.

 

Socialinio darbuotojo funkcijos:

· Dalyvavimas sudarant gydymo ir pagalbos planą pacientui;

· Informacijos teikimas ir kliento informavimas apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų, kaip elgiamasi esant problemoms, konfliktams iškilusiems dėl paciento sveikatos būklės pakitimų; pagalba renkantis kitas įstaigas.

· Grupinių užsiėmimų vedimas, tematinių užsiėmimų vedimas (pvz., tikslingų filmų peržiūra ir aptarimas) ir kt.

Reikalavimai · Socialiniu darbuotoju gali dirbti  asmuo turintis aukštąjį universitetinį socialinio darbuotojo arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį universitetinį socialinių mokslų išsilavinimą ir kartu aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą.

· Mokėjimas bendrauti, gebėjimas padėti spręsti socialines problemas.

Darbo užmokestis RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Medicinos psichologo pareigybės lygis – A1.

Koeficiento vidurkis – 4,815.

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Šlaito g. 14, Vilnius
Kontaktinis asmuo Evelina Pupinė el. p. evelina.pupine@rplc.lt, tel. 8 5 2325545

Andrius Lošakevičius el.p. andrius.losakevicius@rplc.lt;      tel. 8 5 2130045

Prašymai gali būti teikiami iki 2019-08-31.

PRIDEDAMA RPLC Vilniaus filialo Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus socialinio darbuotojo pareiginiai nuostatai
Darbo pobūdis Pacientų ir jų artimųjų konsultavimas, priklausomybės sutrikimų diagnozavimas, gydymo plano sudarymas;

Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nustatymas.

Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas;

Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;
Gebėjimas atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai

Darbo užmokestis Darbo užmokestis – 1200 Eur atskaičius mokesčius. Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo. Skiriamos priemokos.
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Darbo laikas 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2019-09-30, el. paštu – personalas@rplc.lt.
PRIDEDAMA Gydytojo psichiatro pareiginiai nuostatai

 

Darbo pobūdis Dokumentų, buhalterinės apskaitos, personalo dokumentų
administravimo organizavimas bei valdymas, Filialo ūkio
priežiūros organizavimas.
Reikalavimai – Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas (magistro

kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimas;
– 1 metų su pareigybės funkcijomis susijusi patirtis;
– Dokumentų valdymo išmanymas;
– Strateginio ūkinės veiklos planavimo metodikų
žinojimas, gebėjimas organizuoti darbą, rengiant
ūkinės veiklos planus, tvarkas, programas.

Darbo užmokestis RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo
stažo.
Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pareigybės lygis –
A1.
Koeficiento vidurkis – 7,434.
Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 40 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Elektronikos g. 6, Panevėžys
Kontaktinis asmuo Liepa Repečkienė, el. p. liepa.repeckiene@nbfcentras.lt, tel.

(8 5) 213 0018.
SVARBU: dokumentus įstaigai kandidatai privalo pateikti per
Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą
(http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-
319.html).
Prašymai gali būti teikiami iki 2019-09-04.

PRIDEDAMA RPLC Panevėžio filialo Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus

vedėjo pareiginiai nuostatai

Informacija atnaujinta 2019-08-21