Karjera
Darbo pobūdis Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų teikimas Respublikinio priklausomybės ligų centro (toliau – RPLC) specialistams ir pacientams.
Reikalavimai
 • Labai geras lietuvių kalbos mokėjimas,
 • visuminės sveikatos sampratos žinojimas,
 • užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų epidemiologijos principų žinojimas, šių ligų specifinių principų ir metodų išmanymas,
 • biostatistikos pagrindų žinojimas,
 • geri komunikacijos, prezentacijų rengimo gebėjimai.
Darbo užmokestis RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės lygis – A2.

Koeficiento vidurkis – 4,815.

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktinis asmuo Dokumentus įstaigai kandidatams privaloma pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html).

Prašymai gali būti teikiami iki 2019-05-07.

Iškilus klausimams, kreiptis į Liepą Repečkienę, el. p. liepa.repeckiene@nbfcentras.lt, tel. (8 5) 213 00 18.

PRIDEDAMA RPLC Vilniaus filialo Ambulatorinio skyriaus visuomenės sveikatos specialisto pareiginiai nuostatai
Darbo pobūdis
 • Skyriaus gydytojų ir kitų specialistų konsultavimas gydymo, organizaciniais, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimo, medicininės dokumentacijos pildymo klausimais.
 • Vadovavimas skyriaus darbuotojams, darbų paskirstymas, skyriaus darbo organizavimas.
 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas skyriaus pacientams.
Reikalavimai Pageidautina, kad skyriaus vedėjas turėtų gydytojo psichiatro kvalifikaciją, tačiau į šias pareigas gali būti priimamas gydytojas, turintys šeimos arba vidaus ligų gydytojo licenciją, kuris dirbtų konsultuodamasis su gydytojo psichiatru.

 • Aukštasis medicininis (universitetinis) išsimokslinimas,
 • galiojanti licencija,
 • gebėjimas savarankiškai planuoti skyriaus darbą ir paskirstyti darbuotojams užduotis,
 • psichikos ir elgesio sutrikimų išmanymas vartojant alkoholį, narkotikus ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.
Darbo sutarties rūšis  Terminuota (iki 2020-12 mėn.) darbo sutartis, tačiau yra galimybė tęsti darbo santykius.
Darbo krūvis Siūloma alga 1 500 eurų (atskaičius mokesčius).

RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo vadovaujamo ir profesinio darbo stažo.

Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Danguolė Čirikienė, el. p. danguole.cirikiene@rplc.lt, tel. +370 5 230 6815. Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2019-05-20
PRIDEDAMA Alkoholinės abstinencijos gydymo skyriaus vedėjo pareiginiai nuostatai

 

Darbo pobūdis
 • Pacientų įvertinimas ir konsultacijų skyrimas.
 • Tinkamų ergoterapijos tyrimų metodų parinkimas kiekvienam pacientui.
 • Grupinių ir individualių ergoterapijos užsiėmimų vedimas.
 • Kliento fizinės būklės stebėjimas, įvertinimas.
 • Individualus klientų konsultavimas, motyvavimas.
Reikalavimai Ergoterapeuto pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį ergoterapeuto išsilavinimą.

 • Žinoti biopsichosocialinę negalumo sampratą ir gebėti taikyti visapusiško požiūrio į asmenį principą.
 • Išmanyti negalios specifiką dėl psichikos sutrikimų.
 • Žinoti ergoterapijos tyrimo metodus, individualios fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimus.
 • Išmanyti grupines ir individualias ergoterapijos procedūras.
 • Gebėti teikti orientuotas į asmenį ir jo poreikius paslaugas.
 • Sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su paslaugų teikimu pacientams susijusius klausimus, mobilizuoti reikiamus išteklius iškylančioms problemoms spręsti.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu.
Darbo užmokestis Terminuota sutartis. Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo.
Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Eglė Pincevičiūtė, el. p. egle.pinceviciute@rplc.lt, tel. +370 5 213 7561. Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2019-05-15
PRIDEDAMA Ergoterapeuto pareiginiai nuostatai

 

Darbo pobūdis Grupinių ir individualių užsiėmimų metu siekti pacientų socialinio savarankiškumo didinimo pagal sudarytus individualius psichosocialinės reabilitacijos planus.
Reikalavimai Ergoterapeuto pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį ergoterapeuto išsilavinimą.

 • Žinoti biopsichosocialinę negalumo sampratą ir gebėti taikyti visapusiško požiūrio į asmenį principą;
 • Išmanyti negalios specifiką dėl psichikos sutrikimų;
 • Žinoti ergoterapijos tyrimo metodus, individualios fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimus;
 • Išmanyti grupines ir individualias ergoterapijos procedūras;
 • Būti susipažinusiam su psichikos sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigomis;
 • Gebėti teikti orientuotas į asmenį ir jo poreikius paslaugas;
 • Sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su paslaugų teikimu pacientams susijusius klausimus, mobilizuoti reikiamus išteklius iškylančioms problemoms spręsti;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, internetine naršykle) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.
Darbo užmokestis  Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo. Galimos priemokos. Pareigybės lygis – A2
Mažiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficientas – 4,53.
Darbo krūvis 0,5 pareigybės krūvis, 19 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (8 41) 45 75 11 darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus siųsti iki balandžio 30 d. el. paštu – siauliai@rplc.lt
PRIDEDAMA Ergoterapeuto pareiginiai nuostatai

 

Darbo pobūdis Užtikrinti skyriaus pacientams ir jų artimiesiems psichologo paslaugų teikimą.
Reikalavimai Psichologo pareigoms priimamas asmuo, baigęs universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą ir turintis medicinos psichologo spaudo numerį.

 • Žinoti medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus.
 • Žinoti biopsichosocialinę psichikos ligų sampratą ir gebėti taikyti visapusiško požiūrio į asmenį principą.
 • Išmanyti priklausomybės ligų specifiką ir priklausomybės sutrikimus turinčių pacientų psichologinius ypatumus.
 • Išmanyti psichologo paslaugų asmenims, kuriems diagnozuota priklausomybė ar žalingas vartojimas, pagrindus, esmę ir paslaugų planavimą.
 • Žinoti priklausomų asmenų šeimos nariams bei artimiesiems būdingas psichologines problemas bei bendravimo su jais ypatumus.
 • Mokėti kvalifikuotai ir profesionaliai konsultuoti psichologinių bei asmenybinių problemų turinčius asmenis, sergančius priklausomybės ligomis.
 • Mokėti įvertinti priklausomybės sutrikimus turinčių pacientų sunkumus, psichologines, asmenybės problemas.
 • Žinoti klinikinio psichologinio įvertinimo ir diagnostikos metodikas ir mokėti jas taikyti.
 • Išmanyti motyvacinio darbo su priklausomybės sutrikimus turinčiais asmenimis, principus ir ypatumus.
 • Turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti komunikabilus, empatiškas ir gebėti taikyti aktyvaus klausymosi bei savirefleksijos metodus.
 • Turėti darbo komandoje įgūdžių.
 • Sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su paslaugų teikimu pacientams susijusius klausimus, mobilizuoti reikiamus išteklius iškylančioms problemoms spręsti.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, internetine naršykle) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo. Galimos priemokos. Pareigybės lygis – A1

Mažiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficientas – 5,436.

Darbo krūvis 0,5 pareigybės krūvis, 19 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (8 41) 45 75 11 darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus siųsti iki balandžio 30 d. el. paštu – siauliai@rplc.lt
PRIDEDAMA Medicinos psichologo pareiginiai nuostatai

 

Darbo pobūdis Pacientų ir jų artimųjų konsultavimas, priklausomybės sutrikimų diagnozavimas, gydymo plano sudarymas;

Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nustatymas.

Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas;

Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;
Gebėjimas atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai

Darbo užmokestis Darbo užmokestis – 1200 Eur atskaičius mokesčius. Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo. Skiriamos priemokos.
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Darbo laikas 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (8 5) 213 7683 darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu – ilona.skorupskiene@rplc.lt iki 2019 m. vasario 1 d.
PRIDEDAMA Gydytojo psichiatro pareiginiai nuostatai

 

Informacija atnaujinta 2019-04-23