Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Karjera
Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Kauno filialas

Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius  medicinos psichologas (1,0 etato).

Pareigybės lygis – A1

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas
 • Teikti psichologinę pagalbą vaikams, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviąsias medžiagas pagal įgytą med. psichologo profesinę kvalifikaciją.
 • Vesti psicho-korekcines grupes ir paskaitas bei užsiėmimus.
 • Teikti individualias konsultacijas.
 • Sudaryti individualų psichologinį pagalbos planą.
Reikalavimai Psichologu dirbti priimamas asmuo, baigęs sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą ir turintis medicinos psichologo spaudo numerį.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis – 1500 iki 1800 Eur (bruto).

Yra galimybė dirbti mažesniu darbo krūviu.

Darbo krūvis 38 val. / sav.
Darbo vietos adresas Giedraičių g. 8, Kaunas
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu kaunas@rplc.lt

Informacija teikiama tel. 8 687 299 42

Prašymus siųsti iki 2023-06-15

Pareiginiai nuostatai Pridedama
Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Kauno filialas

Ambulatorinio skyriaus gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras (0,75 etato).

Vaikų ir jaunimo  reabilitacijos skyriaus gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras (0,25 etato).

Yra galimybė dirbti mažesniu darbo krūviu.

Pareigybės lygis – A1

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Teikti diagnostikos ir gydymo paslaugas pagal įgytą gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro profesinę kvalifikaciją.
Reikalavimai Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro profesinę kvalifikaciją.

Mokėti dirbti kompiuteriu.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis – 2800 Eur (bruto).

Darbo krūvis 28,5 val/sav
Darbo vietos adresas Giedraičių g. 8, Kaunas
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu kaunas@rplc.lt

Informacija teikiama tel. 8 687 299 42

Prašymus siųsti iki 2023-05-31

Pareiginiai nuostatai Ambulatorinio skyriaus gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Vaikų ir jaunimo  reabilitacijos skyriaus gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Pareigos Socialinis (-ė) darbuotojas (-a) (1 etatas, Šiauliai)
Darbo pobūdis Užtikrinti RPLC Šiaulių filialo pacientams ir jų artimiesiems socialinio darbuotojo paslaugų teikimą, taikant motyvacinio interviu, darbo su grupe ir kitus socialinio metodus.
Reikalavimai
 • Socialinio darbuotojo pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį socialinio darbuotojo arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį universitetinį socialinių mokslų išsilavinimą ir kartu aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turi būti susipažinęs su LR Konstitucija, LR SAM patvirtintais priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartais bei kitais reikalingais dokumentais, LR SADAM patvirtintais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, susijusiais su reikalavimais psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, patvirtinimo ir socialinių paslaugų organizavimu.
 • Turi siekti gauti naują informaciją ir/ar žinias apie socialinį darbą bei metodus.
 • Mokėti savarankiškai spręsti iškilusiais problemas, neperžengiant profesinės kompetencijos ribų.
 • Mokėti kvalifikuotai ir profesionaliai konsultuoti psichologinių bei asmenybinių problemų turinčius asmenis, sergančius priklausomybės ligomis.
 • Mokėti įvertinti priklausomybės sutrikimus turinčių pacientų sunkumus.
 • Mokėti analizuoti ir išsiaiškinti pacientui iškilusias socialines problemas.
 • Išmanyti motyvacinio darbo su priklausomybės sutrikimus turinčiais asmenimis, principus ir ypatumus.
 • Turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti komunikabilus, empatiškas ir gebėti taikyti aktyvaus klausymosi bei savirefleksijos metodus. Turėti darbo komandoje įgūdžių.
 • Sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su paslaugų teikimu pacientams susijusius klausimus, mobilizuoti reikiamus išteklius iškylančioms problemoms spręsti.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, internetine naršykle) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo. Galimos priemokos. Pareigybės lygis – A2

Mažiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficientas – 8,14 didžiausias – 8,8.

Darbo krūvis 1,00 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę. Terminuota darbo sutartis (nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu)
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (841) 45 75 11 darbo dienomis, nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus iki 2023 m. gegužės 31 d. siųsti el. paštu – siauliai@rplc.lt
Pareigos Gydytojas (-a) psichiatras (-ė) (1 etatas, Šiauliai)
Darbo pobūdis Darbas su priklausomais asmenimis, jų šeimos nariais.

Konsultuoti besikreipiančius pacientus ir jų artimuosius, diagnozuoti priklausomybės sutrikimus, aptarti ir sudaryti gydymo planą, skirti ir pagal reikalą koreguoti gydymą. Esant poreikiui, nukreipti specialistams socialinės pagalbos poreikio įvertinimui ar psichologinei pagalbai. Darbas ambulatoriniame ir stacionariniame skyriuose. BE BUDĖJIMŲ

Reikalavimai Pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą medicinos studijų krypties išsilavinimą ir psichiatrijos rezidentūrą; turintis licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir gebantis atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką. Užsienyje įgyta gydytojo psichiatro profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Turint medicinos gydytojo licenciją, yra galimybė įdarbinti rezidentus.

Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, mokėti dirbti su E-sveikata sistema, teisinės bazės informacine sistema, internetine naršykle) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo.

Pareigybės lygis – A1

Mažiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficientas – 10,8 didžiausias – 12,6 (už 1,00 etato darbo krūvį).

YRA GALIMYBĖ KREIPTIS DĖL IŠMOKOS GYDYTOJUI. IŠMOKOS DYDIS NUO 7000 EUR IKI 25 000 EUR (2022 m. gruodžio 22 d. Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-443)

Darbo krūvis 1,00 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę (galimas ir mažesnis darbo krūvis)
Darbo vietos adresas Respublikinis priklausomybės ligų centras Šiaulių filialas

Daubos g. 3, Šiauliai

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (841) 45 75 11 abar 8 695 25088 arba el. paštu – justina.simanauskaite@rplc.lt
Darbo pobūdis Užtikrinti įstaigos turto, pastatų, patalpų, inventoriaus apsaugą ir naudojimo efektyvumą, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją, užtikrinti įstaigos turto, pastatų, patalpų inventoriaus ir kt. remonto darbus.
Studijų kryptis Turėti įgytą ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) techninį išsilavinimą
Reikalavimai
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį, susijusią su ūkio, statinių priežiūra, remonto darbų organizavimu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinių priežiūrą, patalpų įrengimo reikalavimus, įstaigos ūkio tvarkymui keliamus reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros, higienos ir kt. reikalavimais,  gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turėti įgytą vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę;
 • mokėti atlikti ūkio priežiūros darbus (smulkius remonto, santechnikos, elektros darbus, darbus susijusius su pastatų priežiūra bei aplinkos tvarkymu), dirbti su darbo priemonėmis, įrankiais, technologiniais įrenginiais;
 • mokėti kvalifikuotai ir profesionaliai konsultuoti psichologinių bei asmenybinių problemų turinčius asmenis, sergančius priklausomybės ligomis;
 • mokėti dirbti vartotojo lygiu su kompiuterinėmis Microsoft Office paketo programomis bei kitomis organizacinės technikos ir komunikacijos priemonėmis;
 • sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su turto, iventoriaus ir kt. gedimais susijusias problemas.
Darbo krūvis ir laikas 0,5 etato ūkio priežiūros specialisto (ė) + 0,5 etato ūkio priežiūros darbuotojo (-os) (viso 1,0 etatas), 40 val. per savaitę
Darbo užmokestis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo. Galimos priemokos. Pareigybės lygis – A2 (ūkio priežiūros specialisto) ir pareigybės lygis – C (ūkio priežiūros darbuotojo).

Darbo užmokestis nuo 1090,00 Eur prieš mokesčius (priklausomai nuo profesinio darbo stažo, darbo užmokestis auga).

Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (8 41) 45 75 11 darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu – siauliai@rplc.lt; iki 2023 m. gegužės 9 d.
Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Šiaulių filialas

Medicinos psichologas

Pareigybės lygis – A1

Darbo pobūdis Užtikrinti RPLC Šiaulių filialo pacientams ir jų artimiesiems medicinos psichologo paslaugų teikimą.
Reikalavimai
 • Medicinos psichologo pareigoms priimamas asmuo baigęs univesitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą ir turintis medicinos psichologo spaudo numerį.
 • Žinoti medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus.
 • Žinoti biopsichosocialinę psichikos ligų sampratą ir gebėti taikyti visapusiško požiūrio į asmenį principą.
 • Išmanyti priklausomybės ligų specifiką ir priklausomybės sutrikimus turinčių pacientų psichologinius ypatumus.
 • Išmanyti psichologo paslaugų asmenims, kuriems diagnozuota priklausomybė ar žalingas vartojimas, pagrindus, esmę ir paslaugų planavimą.
 • Žinoti priklausomų asmenų šeimos nariams bei artimiesiems būdingas psichologines problemas bei bendravimo su jais ypatumus.
 • Mokėti kvalifikuotai ir profesionaliai konsultuoti psichologinių bei asmenybinių problemų turinčius asmenis, sergančius priklausomybės ligomis.
 • Mokėti įvertinti priklausomybės sutrikimus turinčių pacientų sunkumus, psichologines, asmenybės problemas.
 • Žinoti klinikinio psichologinio įvertinimo ir diagnostikos metodikas ir mokėti jas taikyti.
 • Išmanyti motyvacinio darbo su priklausomybės sutrikimus turinčiais asmenimis, principus ir ypatumus.
 • Turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti komunikabilus, empatiškas ir gebėti taikyti aktyvaus klausymosi bei savirefleksijos metodus.
 • Turėti darbo komandoje įgūdžių.
 • Sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su paslaugų teikimu pacientams susijusius klausimus, mobilizuoti reikiamus išteklius iškylančioms problemoms spręsti.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, internetine naršykle) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo. Galimos priemokos. Pareigybės lygis – A1

Mažiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficientas – 8,36 didžiausias – 9,24 (už 1,00 etato darbo krūvį); už 0,5 etato 4,18-4,62.

Bazinis darbo užmokestis, priklausomai nuo profesinio darbo stažo  – nuo 1513,16 Eur iki 1672,44 Eur neatskaičius mokesčių (už 1,00 etato darbo krūvį).; už 0,5 etato 756,58-836,22. Galimos priemokos.

 

Darbo krūvis 0,50 pareigybės krūvis, 19 val. per savaitę. Neterminuota darbo sutartis
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (841) 45 75 11 darbo dienomis, nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu – siauliai@rplc.lt
Dalintis