Karjera
Darbo pobūdis Filialo ūkio priežiūros organizavimas, dokumentų, vykdyti reglamentuotus įstaigoje buhalterinės apskaitos reikalavimus ir personalo dokumentų administravimą bei valdymą.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimas,
 • 3 metų su pareigybės funkcijomis susijusi patirtis,
 • dokumentų valdymo išmanymas,
 • strateginio ūkinės veiklos planavimo metodikų žinojimas, gebėjimas organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas, programas.
Darbo užmokestis RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pareigybės lygis – A1.

Koeficiento vidurkis – 7,434 (1286 eurų bruto).

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 40 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktinis asmuo Liepa Repečkienė, el. p. liepa.repeckiene@nbfcentras.lt,  tel. (8 5) 213 0018.

SVARBU: dokumentus įstaigai kandidatai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html).

Prašymai gali būti teikiami iki 2019-12-04.

PRIDEDAMA RPLC Vilniaus fil bendruju reikalu ir ukio skyriaus vedejo PN_2019-11-19_DM
Darbo pobūdis Priklausomybės sutrikimų diagnostika, šiuos sutrikimus turinčių pacientų gydymas, konsultavimas
Reikalavimai
 • Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;
 • gebėjimas atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą įstaigos darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Vidutinis šios pareigybės koeficientas – 7,116 (bruto 1231 eurų). Galimos priemokos, kai atlyginimas – 1600 eurų (bruto).

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktinis asmuo Liepa Repečkienė, el. p. liepa.repeckiene@nbfcentras.lt, tel. (8 5) 213 0018.
Prašymų pateikimo terminas Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2019-12-31
PRIDEDAMA Gydytojo psichiatro pareiginiai nuostatai
Pareigos Viešųjų pirkimų specialistas (terminuota darbo sutartis dvejiems metams)
Darbovietė BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras, Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyrius
Darbo pobūdis, pareigų aprašymas
 • Tinkamas viešųjų pirkimų proceso atlikimo, valdymo, pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimas, koordinavimas;
 • einamųjų metų Viešųjų pirkimų plano rengimas ir teikimas direktoriui tvirtinti, pirkimo plano tikslinimo procedūrų vykdymas;
 • vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimo verčių skaičiavimas, pirkimo verčių apskaitos vedimas, prekių/paslaugų/darbų viešojo pirkimo būdo nustatymas;
 • Struktūrinių padalinių parengtų viešųjų pirkimų paraiškų prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti priėmimas, registravimas, vizavimas;
 • pirkimo dokumentų regimas;
 • tiekėjų pasiūlymų vertinimas, palyginimas, tiekėjų pateiktų pretenzijų nagrinėjimas;
 • elektroninės viešųjų pirkimų informacinės sistemos administravimas.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas (magistro laipsnio);
 • ne mažesnė kaip 1 (vienų) metų darbo patirtis;
 • LR viešųjų pirkimų įstatymo išmanymas;
 • gebėjimas rengti dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
 • mokėti dirbti kompiuteriu.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Pareigybės lygis – A1.

Siūlomas darbo užmokestis, atskaičius mokesčius  –  950–1000 eurų.

Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. p. liepa.repeckiene@rplc.lt, tel. 8 52130018.

Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2019-11-30

PRIDEDAMA Viešųjų pirkimų specialisto pareiginiai nuostatai
Pareigos Socialinis darbuotojas (-a) (terminuota darbo sutartis)
Darbovietė BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras, Vilniaus filialas
Darbo pobūdis, pareigų aprašymas
 • Įvairių socialinio darbo metodų taikymas darbe (motyvacinis interviu, darbas su grupe ir pan.),
 • paciento socialinės situacijos vertinimas (naudojant Priklausomybės sunkumo indeksą, Kembervelo poreikių vertinimo skalę ar pan.),
 • dalyvavimas sudarant pacientui gydymo ir pagalbos planą,
 • bendradarbiavimas ir koordinavimas savo veiklos su skyriaus specialistais ir kitomis įstaigomis ir / ar asmenimis, kurie gali būti įtraukti į kliento socialinės pagalbos planą,
 • informacijos ir konsultacijų teikimas apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų, apie jo teises ir galimybes konkrečiu atveju (kaip elgtis esant problemų, konfliktų, iškilusių dėl paciento sveikatos būklės pakitimų), apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padėti jas pasirinkti.
Reikalavimai Socialiniu darbuotoju gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį socialinio darbuotojo arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį universitetinį socialinių mokslų išsilavinimą ir kartu aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Pareigybės lygis – A2.

Siūlomas atlyginimas – 600 Eur (atskaičius mokesčius). Galimos priemokos.

Darbo laikas 38 val / sav
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. p. evelina.pupine@rplc.lt, tel. 8 5 232 5545.

Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2019-11-30

 

Informacija atnaujinta 2019-11-25