Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Karjera
Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilniaus filialas

Valytoja  (1 etatas).

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Patalpų tvarkos ir švaros užtikrinimas.
Reikalavimai Keliami reikalavimai: darbštumas, sąžiningumas, tvarkingumas.
Darbo užmokestis Siūlomas darbo užmokestis – 730 Eur (bruto).
Darbo krūvis Darbo dienomis nuo 7:00 val. iki 15:30 val. (su pietų pertrauka).
Darbo vietos adresas P. Širvio 5, Vilnius
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu vitalija.pabreziene@rplc.lt

Prašymus siųsti iki 2023-01-01

 

Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras, Šaiulių filialas.

Socialinis darbuotojas (1 etatas).

Darbo pobūdis Užtikrinti RPLC Šiaulių filialo pacientams ir jų artimiesiems socialinio darbuotojo paslaugų teikimą, taikant motyvacinio interviu, darbo su grupe ir kitus socialinio darbo metodus.
Reikalavimai
 • Socialinio darbuotojo pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį socialinio darbuotojo arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį universitetinį socialinių mokslų išsilavinimą ir kartu aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turi būti susipažinęs su LR Konstitucija, LR SAM patvirtintais priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartais bei kitais reikalingais dokumentais, LR SADAM patvirtintais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, susijusiais su reikalavimais psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, patvirtinimo ir socialinių paslaugų organizavimu.
 • Nuolatos domėtis naujausia informacija ir/ar žiniomis apie socialinį darbą bei jo metodus.
 • Mokėti savarankiškai spręsti iškilusiais problemas, neperžengiant profesinės kompetencijos ribų.
 • Mokėti kvalifikuotai ir profesionaliai konsultuoti psichologinių bei asmenybinių problemų turinčius asmenis, sergančius priklausomybės ligomis.
 • Mokėti įvertinti priklausomybės sutrikimus turinčių pacientų sunkumus.
 • Mokėti analizuoti ir išsiaiškinti pacientui iškilusias socialines problemas.
 • Išmanyti motyvacinio darbo su priklausomybės sutrikimus turinčiais asmenimis principus ir ypatumus.
 • Turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti komunikabilus, empatiškas ir gebėti taikyti aktyvaus klausymosi bei savirefleksijos metodus. Turėti darbo komandoje įgūdžių.
 • Sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su paslaugų teikimu pacientams susijusius klausimus, mobilizuoti reikiamus išteklius iškylančioms problemoms spręsti.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, internetine naršykle) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo. Galimos priemokos. Pareigybės lygis – A2

Mažiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficientas – 8,14 didžiausias – 8,8 (už 1,00 etato darbo krūvį).

Bazinis darbo užmokestis, priklausomai nuo profesinio darbo stažo  – nuo 1473,34 Eur iki 1592,80 Eur neatskaičius mokesčių (už 1,00 etato darbo krūvį).

Darbo krūvis 1,00 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę. Neterminuota darbo sutartis
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (841) 45 75 11 darbo dienomis, nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus iki 2022 m. gegužės 25 d. siųsti el. paštu – siauliai@rplc.lt

 

Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras, Vilniaus filialas.

Filialo administratoriaus pareigybė (1 etatas).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Sėkmingos filialo veiklos ir pozityvios atmosferos užtikrinimas.

Pirminės informacijos interesantams teikimas, atsakymas į klausimus žodžiu, telefonu ar elektroniniu paštu.

Filialo el. pašto ir korespondencijos tvarkymas.

Dokumentų valdymas, tvarkymas, tikrinimas, sisteminimas ir archyvavimas pagal vidaus reglamentą.

Užklausų iš valstybinių institucijų peradresavimas atsakingiems asmenims.

Pagalba įgyvendinant projektus, filialo administracijos pavedimus.

Reikalavimai Aukštasis universitetinis ar koleginis išsilavinimas.

Geros dokumentų rengimo ir raštvedybos žinios.

Puikūs darbo kompiuterio įgūdžiai (Ms Office).

Geri darbo planavimo , darbo organizavimo įgūdžiai, gebėjimas paskirstyti prioritetus.

Savarankiškumas, kruopštumas, atsakingumas.

Paslaugumas, pozityvumas, veiklumas.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis: priklauso nuo darbo stažo, nuo 1300  eur. neatskaičius mokesčių.

Darbo krūvis 40 val/sav
Darbo vietos adresas Gerosios vilties g. 3/Širvio g. 5, Vilnius
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu giedrius.likatavicius@rplc.lt

Informacija teikiama tel. +370 5 216 0014

Prašymus siųsti iki 2022 m. balandžio 30 d.

Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilniaus filialas

Psichosocialinio gydymo skyriaus (Minesotos programa)  medicinos psichologai (2 etatai).

Pareigybės lygis – A1

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Teikti psichologinę pagalbą suaugusiems, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviąsias medžiagas pagal įgytą med. psichologo profesinę kvalifikaciją.

Vesti psichokorekcines grupes  – 5 grupiniai užsiėmimai per savaitę (trukmė: 90 min. per dieną).

Individualios konsultacijos – 1kartas per savaitę. Esant paciento individualiam poreikiui daugiau.

Paskaitų ir užsiėmimų vedimas  – 5 paskaitos per savaitę (trukmė: 45min.per dieną).

Pagal reikalą atlikti suicido rizikos ar kitą psichologinį įvertinimą, sudaryti individualų psichologinį pagalbos planą.

 

Reikalavimai Psichologu dirbti priimamas asmuo, baigęs universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą ir turintis medicinos psichologo spaudo numerį.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis nuo 8,36- 8,58 BMA.

Darbo krūvis 38 val/sav
Darbo vietos adresas Gerosios vilties g. 3, Vilnius arba Širvio g. 5, Vilnius
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu skyriaus vedėjai sigita.solyte@rplc.lt

Informacija teikiama tel. (8-5) 2132500

Prašymus siųsti iki 2022 m. birželio 1 d.

Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Kauno filialas

Stacionaro skyrius  medicinos psichologas (0,5 etato).

Pareigybės lygis – A1

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Teikti psichologinę pagalbą suaugusiems, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviąsias medžiagas pagal įgytą med. psichologo profesinę kvalifikaciją.

 

Vesti psichokorekcines grupes ir paskaitas bei užsiėmimus.

Teikti individualias konsultacijas.

Sudaryti individualų psichologinį pagalbos planą.

Reikalavimai Psichologu dirbti priimamas asmuo, baigęs sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą ir turintis medicinos psichologo spaudo numerį.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis nuo 759 iki 850 (bruto, lankstus darbo grafikas)

Darbo krūvis 19 val/sav
Darbo vietos adresas Giedraičių g. 8, Kaunas
Kontaktai Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu kaunas@rplc.lt

Informacija teikiama tel. (8 687) 299 42

Prašymus siųsti iki 2022 m. kovo 15 d.

Pareiginiai nuostatai Pridedama
Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Kauno filialas.

Stacionarinio skyriaus socialinis darbuotojas (0,5 etato).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Teikti atvejo vadybos ir grupinių užsiėmimų paslaugas pacientams, kurie gydosi dėl priklausomybės psichoaktyvioms medžiagoms.

Bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir institucijomis (VTAT, Probacijos tarnyba, kitomis gydymo ir socialinių paslaugų įstaigomis).

Dokumentacijos pildymas/ataskaitų rengimas.

Reikalavimai Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas (socialinio darbo) išsilavinimas.

Darbo patirtis su pacientais, sergančiais priklausomybės ligomis.

Mokėti dirbti kompiuteriu.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis: priklauso nuo darbo stažo, nuo 750  eur. neatskaičius mokesčių. Lankstus darbo grafikas.

Darbo krūvis 19 val/sav
Darbo vietos adresas Giedraičių  g. 8, Vilnius
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu kaunas@rplc.lt

Informacija teikiama tel. +370 687 29942

Prašymus siųsti iki 2022 m. kovo 15 d.

Pareiginiai nuostatai Pridedama
Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilniaus filialas

Ambulatorinio skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja-slaugytojas  (1 etatas).

Pareigybės lygis – A2

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas, pagal RPLC direktoriaus patvirtintus pareiginius nuostatus.
Reikalavimai Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis bendrosios slaugos praktika.

Mokėti dirbti kompiuteriu.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo pareigybės lygio ir profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis – nuo 1108 iki 1368 Eur (bruto) + priedai

Darbo krūvis 38 val./sav., 7:00 iki 15:00 val.
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu vilnius@rplc.lt

Informacija teikiama tel. +370 5 216 0028

Prašymus siųsti iki 2022-03-10

Pareiginiai nuostatai Pridedama

 

Dalintis