Karjera
Darbo pobūdis Dokumentų, buhalterinės apskaitos, personalo dokumentų administravimo organizavimas bei valdymas, Filialo ūkio priežiūros organizavimas.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimas.
 • 1 metų su pareigybės funkcijomis susijusi patirtis.
 • Dokumentų valdymo išmanymas.
 • Strateginio ūkinės veiklos planavimo metodikų žinojimas, gebėjimas organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas, programas.
Darbo užmokestis RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pareigybės lygis – A1.

Koeficiento vidurkis – 7,434, mokamas atlyginimas nuo 1241,45 iki 1330,72 Eur bruto (priklauso nuo darbo stažo).

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 40 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Kontaktinis asmuo Liepa Repečkienė, el. p. liepa.repeckiene@nbfcentras.lt,  tel. (8 5) 213 0018.

SVARBU: dokumentus įstaigai kandidatai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html).

Prašymai gali būti teikiami iki 2019-10-23.

PRIDEDAMA 2017-06-23_įs. 58_Siauliu filialo bendruju reikalu ir ukio skyriaus vedejo PN
Darbo pobūdis Vadovavimas Ambulatorinio skyriaus darbuotojams, darbų paskirstymas, skyriaus darbo organizavimas.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimas.
 • 1 metų su pareigybės funkcijomis susijusi patirtis.
Darbo užmokestis RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pareigybės lygis – A1.

Koeficiento vidurkis – 7,434, mokamas atlyginimas nuo 1241,45 iki 1330,72 Eur bruto (priklauso nuo darbo stažo). Papildomai mokamos priemokos.

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Kontaktinis asmuo Liepa Repečkienė, el. p. liepa.repeckiene@nbfcentras.lt,  tel. (8 5) 213 0018.

SVARBU: dokumentus įstaigai kandidatai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html).

Prašymai gali būti teikiami iki 2019-10-23.

PRIDEDAMA RPLC Siauliu filialo ambulatorinio skyriaus vedejo PN
Darbo pobūdis Vadovavimas Stacionarinio skyriaus darbuotojams, darbų paskirstymas, skyriaus darbo organizavimas.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimas;
 • 1 metų su pareigybės funkcijomis susijusi patirtis.
Darbo užmokestis RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pareigybės lygis – A1.

Koeficiento vidurkis – 7,434, mokamas atlyginimas nuo 1241,45 iki 1330,72 Eur bruto (priklauso nuo darbo stažo). Papildomai mokamos priemokos.

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Kontaktinis asmuo Liepa Repečkienė, el. p. liepa.repeckiene@nbfcentras.lt,  tel. (8 5) 213 0018.

SVARBU: dokumentus įstaigai kandidatai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html).

Prašymai gali būti teikiami iki 2019-10-23.

PRIDEDAMA RPLC Siauliu filialo stac. skyriaus vedejo gyd. psichiatro PN_2017-10-02
Darbo pobūdis Pacientų ir jų artimųjų konsultavimas, priklausomybės sutrikimų diagnozavimas, gydymo plano sudarymas;

Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nustatymas.

Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas;

Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;
Gebėjimas atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai

Darbo užmokestis Darbo užmokestis – 1 292,00 Eur atskaičius mokesčius. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Darbo laikas 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2019-10-30, el. paštu – personalas@rplc.lt.
PRIDEDAMA Gydytojo psichiatro pareiginiai nuostatai

 

Darbo pobūdis Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimas, planavimas ir kontroliavimas.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimas,
 • 1 metų patirtis įstaigos vidaus administravimo (žmogiškųjų išteklių, turto ar dokumentų valdymo) srityje,
 • ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis,
 • dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principų išmanymas.
Darbo užmokestis RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pareigybės lygis – A1.

Koeficiento vidurkis – 7,434 (bruto – 1286 eurų).

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 40 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktinis asmuo Liepa Repečkienė, el. p. liepa.repeckiene@nbfcentras.lt,  tel. (8 5) 213 0018.

SVARBU: dokumentus įstaigai kandidatai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html).

Prašymai gali būti teikiami iki 2019-10-08.

PRIDEDAMA RPLC Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pareiginiai nuostatai
Darbo pobūdis
 • Skyriaus gydytojų ir kitų specialistų konsultavimas gydymo, organizaciniais, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimo, medicininės dokumentacijos pildymo klausimais,
 • vadovavimas skyriaus darbuotojams ir darbų paskirstymas,
 • diagnostikos ir gydymo paslaugų teikimas skyriaus pacientams.
Reikalavimai
 • Aukštasis medicininis (universitetinis) išsimokslinimas,
 • galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją,
 • gebėjimas atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis – 1 292,00 Eur atskaičius mokesčius.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 40 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Taikos pr. 46, Klaipėda
Kontaktinis asmuo Vaida Karulaitienė, el.p. vaida.karulaitiene@rplc.lt;
tel. 8 46 32 33 20
PRIDEDAMA Stacionarinio skyriaus vedėjo – gydytojo psichiatro pareiginiai nuostatai
Darbo pobūdis
 • Pacientų įvertinimas ir konsultacijų skyrimas,
 • tinkamų ergoterapijos tyrimų metodų parinkimas kiekvienam pacientui,
 • grupinių ir individualių ergoterapijos užsiėmimų vedimas,
 • kliento fizinės būklės stebėjimas, įvertinimas,
 • individualus klientų konsultavimas, motyvavimas.
Reikalavimai
 • Žinoti biopsichosocialinę negalumo sampratą ir gebėti taikyti visapusiško požiūrio į asmenį principą;
 • išmanyti negalios specifiką dėl psichikos sutrikimų;
 • žinoti ergoterapijos tyrimo metodus, individualios fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimus;
 • išmanyti grupines ir individualias ergoterapijos procedūras;
 • gebėti teikti orientuotas į asmenį ir jo poreikius paslaugas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su paslaugų teikimu pacientams susijusius klausimus, mobilizuoti reikiamus išteklius iškylančioms problemoms spręsti;
 • mokėti dirbti kompiuteriu.
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Vidutinis koeficientas ergoterapeuto pareigybei – 4,815.

Darbo krūvis 0,5 pareigybės krūvis, 19 val. per savaitę (yra galimybė didinti krūvį iki 1 etato).
Darbo vietos adresas Taikos pr. 46, Klaipėda
Kontaktinis asmuo Vaida Karulaitienė, el. p. vaida.karulaitiene@rplc.lt, tel. 8 46 32 33 20
PRIDEDAMA Ergoterapeuto pareiginiai nuostatai
Darbo pobūdis Priklausomybės sutrikimų diagnostika, šiuos sutrikimus turinčių pacientų gydymas, konsultavimas
Reikalavimai
 • Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;

Gebėjimas atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis – 1 292,00 Eur atskaičius mokesčius.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę

Galimas lankstus darbo grafikas.

Darbo vietos adresas Giedraičių g. 8, Kaunas
Kontaktinis asmuo Vilma Pukelevičienė, el.p. vilma.pukeleviciene@rplc.lt;
tel. 8 37 333251
Prašymų pateikimo terminas Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2019-09-30.
PRIDEDAMA Gydytojo psichiatro pareiginiai nuostatai
Darbo pobūdis Dokumentų, buhalterinės apskaitos, personalo dokumentų administravimo organizavimas bei valdymas, Filialo ūkio priežiūros organizavimas.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimas,
 • 1 metų su pareigybės funkcijomis susijusi patirtis,
 • dokumentų valdymo išmanymas,
 • strateginio ūkinės veiklos planavimo metodikų žinojimas, gebėjimas organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas, programas.
Darbo užmokestis RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pareigybės lygis – A1.

1 286,08 Eur (bruto)

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 40 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Giedraičių g. 8, Kaunas
Kontaktinis asmuo Liepa Repečkienė, el. p. liepa.repeckiene@nbfcentras.lt,  tel. (8 5) 213 0018.

SVARBU: dokumentus įstaigai kandidatai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html).

Prašymai gali būti teikiami iki 2019-09-23.

PRIDEDAMA RPLC Kauno filialo Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pareiginiai nuostatai

Informacija atnaujinta 2019-10-14