Karjera
Skyriaus ir pareigų aprašymas Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius yra dar visai jaunas – veiklą pradėjome 2016 metų sausio 4 dieną. Stacionarines paslaugas teikiame 14–18 metų amžiaus vaikams ir jaunimui, žalingai vartojantiems bei sergantiems priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų. Reabilitacijos trukmė yra 3 mėnesiai, esant poreikiui reabilitacijos kursas pratęsiamas iki 6 mėnesių. Skyriuje vienu metu gali gydytis 10 žmonių. Grupę sudaroma tik iš vaikinų. Dirbame komandinio darbo principu – esame lygiaverčiai komandos nariai, kiekvieną dieną organizuojame komandos susirinkimus ir pan. Reabilitacijos skyriaus pacientai dalyvauja individualiuose bei grupiniuose užsiėmimuose, kurių metu supažindinami su narkotikų žala sveikatai, socialinei aplinkai, psichologinei būsenai, mokosi rizikingo elgesio keitimo būdų. Skyriuje dirbantys specialistai ugdo bendravimo įgūdžius, moko atpažinti, suprasti ir įvardinti savo jausmus, skatina siekti asmeninių tikslų bei gilina pasitikėjimą savimi. Besigydantiems moksleiviams yra užtikrinamas bendrojo lavinimo, ugdymo tęstinumas. Skyriuje organizuojamos įvairios veiklos: • Tinklinis, futbolas; • Yra galimybė sportuoti treniruoklių salėje; • Teminių filmų peržiūros ir aptarimai; • Dailės, relaksacijos, judesio ir kiti neformalūs užsiėmimai; • Stalo žaidimai; • Rengiamos bendros išvykos ir kt.

 

Socialinio darbuotojo funkcijos:

· Dalyvavimas sudarant gydymo ir pagalbos planą pacientui;

· Informacijos teikimas ir kliento informavimas apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų, kaip elgiamasi esant problemoms, konfliktams iškilusiems dėl paciento sveikatos būklės pakitimų; pagalba renkantis kitas įstaigas.

· Grupinių užsiėmimų vedimas, tematinių užsiėmimų vedimas (pvz., tikslingų filmų peržiūra ir aptarimas) ir kt.

Reikalavimai · Socialiniu darbuotoju gali dirbti  asmuo turintis aukštąjį universitetinį socialinio darbuotojo arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį universitetinį socialinių mokslų išsilavinimą ir kartu aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą.

· Mokėjimas bendrauti, gebėjimas padėti spręsti socialines problemas.

Darbo užmokestis RPLC darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Medicinos psichologo pareigybės lygis – A1.

Koeficiento vidurkis – 4,815.

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Šlaito g. 14, Vilnius
Kontaktinis asmuo Dinata Ona Čepulionytė el. p. dinata.cepulionyte@rplc.lt,     tel. 8 5 2325545

Andrius Lošakevičius el.p. andrius.losakevicius@rplc.lt;      tel. 8 5 2130045

Prašymai gali būti teikiami iki 2019-06-30.

PRIDEDAMA RPLC Vilniaus filialo Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus socialinio darbuotojo pareiginiai nuostatai
Darbo pobūdis Grupinių ir individualių užsiėmimų metu siekti pacientų socialinio savarankiškumo didinimo pagal sudarytus individualius psichosocialinės reabilitacijos planus.
Reikalavimai Ergoterapeuto pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį ergoterapeuto išsilavinimą.

 • Žinoti biopsichosocialinę negalumo sampratą ir gebėti taikyti visapusiško požiūrio į asmenį principą;
 • Išmanyti negalios specifiką dėl psichikos sutrikimų;
 • Žinoti ergoterapijos tyrimo metodus, individualios fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimus;
 • Išmanyti grupines ir individualias ergoterapijos procedūras;
 • Būti susipažinusiam su psichikos sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigomis;
 • Gebėti teikti orientuotas į asmenį ir jo poreikius paslaugas;
 • Sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su paslaugų teikimu pacientams susijusius klausimus, mobilizuoti reikiamus išteklius iškylančioms problemoms spręsti;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, internetine naršykle) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.
Darbo užmokestis  Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo. Galimos priemokos. Pareigybės lygis – A2
Mažiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficientas – 4,53.
Darbo krūvis 0,5 pareigybės krūvis, 19 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (8 41) 45 75 11 darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus siųsti iki birželio 30 d. el. paštu – siauliai@rplc.lt
PRIDEDAMA Ergoterapeuto pareiginiai nuostatai

 

Darbo pobūdis Užtikrinti skyriaus pacientams ir jų artimiesiems psichologo paslaugų teikimą.
Reikalavimai Psichologo pareigoms priimamas asmuo, baigęs universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą ir turintis medicinos psichologo spaudo numerį.

 • Žinoti medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus.
 • Žinoti biopsichosocialinę psichikos ligų sampratą ir gebėti taikyti visapusiško požiūrio į asmenį principą.
 • Išmanyti priklausomybės ligų specifiką ir priklausomybės sutrikimus turinčių pacientų psichologinius ypatumus.
 • Išmanyti psichologo paslaugų asmenims, kuriems diagnozuota priklausomybė ar žalingas vartojimas, pagrindus, esmę ir paslaugų planavimą.
 • Žinoti priklausomų asmenų šeimos nariams bei artimiesiems būdingas psichologines problemas bei bendravimo su jais ypatumus.
 • Mokėti kvalifikuotai ir profesionaliai konsultuoti psichologinių bei asmenybinių problemų turinčius asmenis, sergančius priklausomybės ligomis.
 • Mokėti įvertinti priklausomybės sutrikimus turinčių pacientų sunkumus, psichologines, asmenybės problemas.
 • Žinoti klinikinio psichologinio įvertinimo ir diagnostikos metodikas ir mokėti jas taikyti.
 • Išmanyti motyvacinio darbo su priklausomybės sutrikimus turinčiais asmenimis, principus ir ypatumus.
 • Turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti komunikabilus, empatiškas ir gebėti taikyti aktyvaus klausymosi bei savirefleksijos metodus.
 • Turėti darbo komandoje įgūdžių.
 • Sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su paslaugų teikimu pacientams susijusius klausimus, mobilizuoti reikiamus išteklius iškylančioms problemoms spręsti.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, internetine naršykle) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo. Galimos priemokos. Pareigybės lygis – A1

Mažiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficientas – 5,436.

Darbo krūvis 0,5 pareigybės krūvis, 19 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (8 41) 45 75 11 darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus siųsti iki birželio 30 d. el. paštu – siauliai@rplc.lt
PRIDEDAMA Medicinos psichologo pareiginiai nuostatai

 

Darbo pobūdis Pacientų ir jų artimųjų konsultavimas, priklausomybės sutrikimų diagnozavimas, gydymo plano sudarymas;

Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nustatymas.

Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas;

Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;
Gebėjimas atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai

Darbo užmokestis Darbo užmokestis – 1200 Eur atskaičius mokesčius. Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo. Skiriamos priemokos.
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Darbo laikas 38 val. per savaitę
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu – personalas@rplc.lt.
PRIDEDAMA Gydytojo psichiatro pareiginiai nuostatai

 

Informacija atnaujinta 2019-06-14