Karjera
Pareigos Ambulatorinio skyriaus

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras (1 etatas)

Pareigybės lygis – A1

Darbovietė BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras, Vilniaus filialas
Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Gydytoju vaikų ir paauglių psichiatru dirbti priimamas asmuo, turintis aukštąjį  universitetinį medicininį išsimokslinimą, nustatyta tvarka baigęs vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentūrą ar kitas jai prilygstančias podiplomines studijas, įgijęs gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro profesinę kvalifikaciją  ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro profesinę kvalifikaciją bei galintis atlikti vaikų ir paauglių psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką.

Gebėti: įvertinti ambulatorinio ir / ar stacionarinio gydymo poreikį, psichikos sutrikimų ištyrimo, gydymo, profilaktikos, psichosocialinės reabilitacijos indikacijas; konsultuoti vaikus, paauglius, jų tėvus ar globėjus, kitus šeimos narius; taikyti pagrindinius moksliškai pagrįstus psichikos sutrikimų medikamentinius ir nemedikamentinius gydymo būdus, vaikų ir šeimos psichoterapijos metodus.

Reikalavimai Žinoti: Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ir gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro veiklą; gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ir paciento vaiko bei jo tėvų tarpusavio santykių psichologiją ir psichopatologiją; vaikų ir paauglių psichiatrinio stacionarinio gydymo, medicininės ir socialinės, psichologinės reabilitacijos indikacijas.

Išmanyti: bendrąją psichopatologiją: psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus, amžinius bendrosios psichopatologijos ypatumus (ypač psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus vaikystėje ir paauglystėje); psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichiką veikiančias medžiagas ypatumus vaikystėje ir paauglystėje; biologines, psichologines ir socialines psichikos sutrikimų priežastis; žmogaus psichosocialinę raidą; šeimos psichosocialinius funkcionavimo dėsningumus; sveiko, turinčio psichikos sutrikimą ir sergančio somatinėmis ligomis vaiko ir paauglio psichikos funkcionavimo dėsningumus; pagrindinius psichologinius tyrimus, taikomus vaikams ir paaugliams; neurologinius tyrimus ir neurologinės paciento būklės vertinimą; gydymo psichoterapija indikacijas, kontraindikacijas, galimas komplikacijas; sichikos sutrikimų medikamentinį gydymą, vaistų veikimo mechanizmus, jų skyrimo ir veikimo vaikams ir paaugliams ypatumus, galimas komplikacijas; suicidologijos pagrindus, įvertinti savižudybės grėsmės laipsnį.

Turi mokėti diagnozuoti, diferencijuoti ir gydyti (bei žinoti galimas komplikacijas) vaikų ir paauglių psichikos ir elgesio sutrikimus pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10).

Mokėti dirbti kompiuteriu.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo. Darbo užmokestis („į rankas“) – nuo 1600 Eur iki 1750 Eur (priklausomai nuo darbo stažo).
Darbo laikas 38 val / sav, tačiau yra galimybė dirbti ir mažesniu krūviu
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu dovile.maciulyte@rplc.lt, tel. 8 5 213 0780. Skelbimas galioja iki vasario 20 d.
Pareiginiai nuostatai Pridedama
Darbo pobūdis Priklausomybės sutrikimų diagnostika, šiuos sutrikimus turinčių pacientų gydymas, konsultavimas
Reikalavimai
 • Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;
 • gebėjimas atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą įstaigos darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Vidutinis šios pareigybės koeficientas – 10,5.

Darbo užmokestis („į rankas“) – nuo 1600 Eur iki 1750 Eur (priklausomai nuo darbo stažo).

Darbo krūvis 1,0 pareigybės krūvis, 38 val. per savaitę, tačiau yra galimybė dirbti ir mažesniu krūviu
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktinis asmuo Aleksandras Zinovičius, el. p. aleksandras.zinovicius@rplc.lt tel. +370 5 230 6815.
Prašymų pateikimo terminas Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2020-02-15
PRIDEDAMA Gydytojo psichiatro pareiginiai nuostatai
Pareigos Viešųjų pirkimų specialistas (terminuota darbo sutartis dvejiems metams) – 1,0 pareigybės krūvis pagal suderintą darbo grafiką.
Darbovietė BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras, Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyrius
Darbo pobūdis, pareigų
aprašymas
 • Tinkamas viešųjų pirkimų proceso atlikimo, valdymo, pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimas, koordinavimas.
 • Einamųjų metų Viešųjų pirkimų plano rengimas ir teikimas direktoriui tvirtinti, pirkimo plano tikslinimo procedūrų vykdymas.
 • Vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimo verčių skaičiavimas, pirkimo verčių apskaitos vedimas, prekių/paslaugų/darbų viešojo pirkimo būdo nustatymas.
 • Struktūrinių padalinių parengtų viešųjų pirkimų paraiškų prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti priėmimas, registravimas, vizavimas.
 • Pirkimo dokumentų regimas.
 • Tiekėjų pasiūlymų vertinimas, palyginimas, tiekėjų pateiktų pretenzijų nagrinėjimas.
 • Elektroninės viešųjų pirkimų informacinės sistemos administravimas.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas (magistro laipsnio),
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis,
 • LR viešųjų pirkimų įstatymo išmanymas,
 • gebėjimas rengti dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais,
 • mokėjimas dirbti kompiuteriu.
Darbo užmokėstis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo
apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo. Pareigybės lygis – A1.
Siūlomas darbo užmokestis atskaičius mokesčius – nuo 1 000 eurų.
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktai Gyvenimo aprašymus siųsti el. p. ala.bogdanovic@rplc.lt, tel. 8 5 213 0018 arba rplc@rplc.lt
Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2020-02-15
PRIDEDAMA Viešųjų pirkimų specialisto pareiginiai nuostatai
Pareigos Projektų vadovas,
Metodinio vadovavimo ir monitoringo skyrius
(terminuota 2 metų sutartis)
Privalumai
 • Dinamiškas ir atsakingas darbas,
 • galimybė dirbti su aukšto lygio priklausomybės ligų gydymo ir sveikatos srities ekspertais,
 • galimybė įgyti įvairiapusiškos darbo patirties bendradarbiaujant su skirtingomis organizacijomis visoje Lietuvoje.
Darbo aprašymas: Atsakingas už RPLC įgyvendinamų projektų administravimą, užtikrinant savalaikį veiklų
įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą. Jūsų darbas būtų:

 • planuoti, koordinuoti ir stebėti vykdomų projektų eigą ir veiklų būklę;
 • koordinuoti ir užtikrinti projektų partnerių, jeigu projekte dalyvauja partneriai, veiklų įgyvendinimą ir dokumentų pateikimą laiku;
 • planuoti projektų biudžetą, prižiūrėti projektų finansavimo sutarties įgyvendinimą, inicijuoti ir administruoti projektų finansavimo sutarties keitimus;
 • koordinuoja ir atsakyti už projektų personalo darbą;
 • dalyvauti projektų darbų priežiūros procese, stebėti ar laikomasi projektinės dokumentacijos specifikacijos;
 • atsakyti už projektų įgyvendinimo ataskaitų parengimą;
 • dalyvauti formuluojant užduotis paslaugų teikėjams ir priimant iš jų atliktus darbus;
 • atsakyti už vidaus ir išorės ryšių palaikymą su paramą administruojančioms institucijomis, projektų partneriais ir paslaugų teikėjais.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas vadybos, verslo administravimo, sveikatos ar socialinių mokslų srityje.
 • Ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis projektų vadovo/administratoriaus pareigose.
 • Išmanyti Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų ir kitų projektų, finansuojamų paramos lėšomis, koordinavimo, administravimo ir valdymo principus.
 • Puikūs informacijos rengimo ir pristatymo lietuvių kalba įgūdžiai.
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos ir kalbos kultūros išmanymas.
 • Informacijos sisteminimo, analizavimo, interpretavimo, apibendrinimo įgūdžiai.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 • Sveikatos srities išmanymas būtų privalumas.
Darbo užmokėstis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo
profesinio darbo stažo.

 • Pareigybės lygis – A1.
 • Siūlomas darbo užmokestis atskaičius mokesčius – nuo 1 000 eurų.
Darbo vietos adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktai Gyvenimo aprašymus siųsti el. p. ala.bogdanovic@rplc.lt, tel. 8 5 213 0018 arba rplc@rplc.lt
Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2020-02-15
PRIDEDAMA Projekto vadovo pareiginiai nuostatai

Informacija atnaujinta 2020-02-05