Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Karjera
Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilniaus filialas

Psichosocialinio gydymo skyriaus (Minesotos programa)  medicinos psichologas (-ė) (1etatas).

Pareigybės lygis – A1

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas
 • Teikti psichologinę pagalbą suaugusiems, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviąsias medžiagas pagal įgytą med. psichologo profesinę kvalifikaciją.
 • Vesti psichokorekcines grupes, edukacinius ir motyvacinius paskaitas/užsiėmimus. Individualios konsultacijos pacientams ir jų artimiesiems.
 • Pagal reikalą atlikti suicido rizikos ar kitą psichologinį įvertinimą, sudaryti individualų psichologinį pagalbos planą.
Reikalavimai Psichologu dirbti priimamas asmuo, baigęs universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą ir turintis medicinos psichologo spaudo numerį.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis nuo 8.36- 9.24 BMA.

Darbo krūvis 38 val/sav
Darbo vietos adresas P. Širvio g. 5, Vilnius
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu skyriaus vedėjai sigita.solyte@rplc.lt

Informacija teikiama tel. (8-5) 2132500

Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Šiaulių filialas

Medicinos psichologas (-ė)

Darbo pobūdis Užtikrinti RPLC Šiaulių filialo pacientams ir jų artimiesiems medicinos psichologo paslaugų teikimą.
Reikalavimai
 • Medicinos psichologo pareigoms priimamas asmuo, baigęs universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą ir turintis medicinos psichologo spaudo numerį.
 • Žinoti medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus.
 • Žinoti biopsichosocialinę psichikos ligų sampratą ir gebėti taikyti visapusiško požiūrio į asmenį principą.
 • Išmanyti priklausomybės ligų specifiką ir priklausomybės sutrikimus turinčių pacientų psichologinius ypatumus.
 • Išmanyti psichologo paslaugų asmenims, kuriems diagnozuota priklausomybė ar žalingas vartojimas, pagrindus, esmę ir paslaugų planavimą.
 • Žinoti priklausomų asmenų šeimos nariams bei artimiesiems būdingas psichologines problemas bei bendravimo su jais ypatumus.
 • Mokėti kvalifikuotai ir profesionaliai konsultuoti psichologinių bei asmenybinių problemų turinčius asmenis, sergančius priklausomybės ligomis.
 • Mokėti įvertinti priklausomybės sutrikimus turinčių pacientų sunkumus, psichologines, asmenybės problemas.
 • Žinoti klinikinio psichologinio įvertinimo ir diagnostikos metodikas ir mokėti jas taikyti.
 • Išmanyti motyvacinio darbo su priklausomybės sutrikimus turinčiais asmenimis, principus ir ypatumus.
 • Turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti komunikabilus, empatiškas ir gebėti taikyti aktyvaus klausymosi bei savirefleksijos metodus.
 • Turėti darbo komandoje įgūdžių.
 • Sugebėti savarankiškai planuoti darbo užduotis, operatyviai spręsti su paslaugų teikimu pacientams susijusius klausimus, mobilizuoti reikiamus išteklius iškylančioms problemoms spręsti.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, internetine naršykle) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo darbo stažo. Galimos priemokos. Pareigybės lygis – A1

Mažiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficientas – 8,36 didžiausias – 9,24 (už 1,00 etato darbo krūvį); už 0,5 etato 4,18-4,62

Bazinis darbo užmokestis, priklausomai nuo profesinio darbo stažo  – nuo 1513,16 Eur iki 1672,44 Eur neatskaičius mokesčių (už 1,00 etato darbo krūvį).; už 0,5 etato 756,58-836,22. Galimos priemokos.

Darbo krūvis 0,50 pareigybės krūvis, 19 val. per savaitę. Neterminuota darbo sutartis
Darbo vietos adresas Daubos g. 3, Šiauliai
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis Tel. (841) 45 75 11 darbo dienomis, nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.30 val. Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu – siauliai@rplc.lt
Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilniaus filialas

Psichosocialinio gydymo skyriaus (Minesotos programa)  socialiniai darbuotojai (1 etatas).

Pareigybės lygis – A1

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Teikti socialinę pagalbą suaugusiems, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimus, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas pagal įgytą socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją.

Individualios konsultacijos pacientams ir jų artimiesiems. Priklausomybės sunkumo indekso (ASI) pildymas, socialinio pagalbos sudarymas ir jo  nuoseklus vykdymas. Pravesti edukacinius ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus. Būti susipažinusiam su 12 žingsnių programos principais.

Reikalavimai Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo išsilavinimą. Patirtis socialinio darbo srityje būtų privalumas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis nuo 8,14- 8,8 BMA.

Darbo krūvis 38 val/sav
Darbo vietos adresas P.Širvio g. 5, Vilnius
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu skyriaus vedėjai sigita.solyte@rplc.lt

Informacija teikiama tel. (8-5) 2132500

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Respublikinis priklausomybės ligų centras, Klaipėdos filialas, Ambulatorinis skyrius

Taikos pr. 46, Klaipėda

Pareigų pavadinimas Psichikos sveikatos slaugytoja, A2 lygis – 1,0 etatas
Pasiūlymas galioja iki 2023-09-08
Reikalavimai darbuotojui
 • turi būti  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs universitetinį ar neuniversitetinį bendrosios praktikos slaugytojo profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika ir teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs psichikos sveikatos slaugos specializaciją;
 • turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
 • verstis psichikos sveikatos slaugos praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir psichikos sveikatos slaugytojas;
 • gebėti dirbti savarankiškai pagal kompetenciją ir (arba) komandoje su gydytoju ir bendradarbiaudamas su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais;
 • savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos medicinos norma MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas.“ patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-828, Lietuvos medicinos normos MN 22:2020 „Psichikos sveikatos slaugytojas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-2925, šiomis medicinos normomis ir kitais teisės aktais, RPLC įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis, RPLC direktoriaus įsakymais bei savo pareigine instrukcija;
 • žinoti Lietuvos medicinos normoje MN 28:2019 nurodytas kompetencijas.
Siūlomo darbo pradžia 2023-08-08
Atlyginimas Nuo 1138 Eur iki 1406 Eur neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo darbo patirties.
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųskite klaipeda@rplc.lt; jolanta.vaitkuviene@rplc.lt

Telefonas pasiteirauti: +37061418703

Pareigos Respublikinio priklausomybės ligų centro Metodinio vadovavimo ir monitoringo skyrius

Specialistas

Pareigybės lygis – A1

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas
 • RPLC klinikinių padalinių darbo aprašų, tvarkų, metodikų ir kt. dokumentų rengimas ir jų adaptavimas pagal poreikius;
 • RPLC padalinių veiklos ir paslaugų analizė ir vertinimas, pasiūlymų dėl kokybės gerinimo teikimas ir įgyvendinimas;
 • RPLC paslaugų monitoringo koordinavimas ir ataskaitų rengimas;
 • Konsultavimas turinio, susijusio su priklausomybės sritimi, klausimais;
 • Išorinių ir vidinių mokymų organizavimas;
 • Bendradarbiavimas su asmens sveikatos priežiūros, soc. paslaugų ir kt. įstaigomis.
Reikalavimai
 • Aukštasis biomedicinos ar socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimas (magistro laipsnis);
 • Ne mažesnė nei 2 m. darbo patirtis priklausomybės ligų gydymo ir socialinės reintegracijos srityje;
 • Patirtis ir žinios sveikatos rodiklių stebėsenos srityje, monitoringo sistemos vadybos principuose;
 • LR teisės aktų išmanymas;
 • Geri komunikacijos, pristatymų rengimo įgūdžiai;
 • Puikūs kompiuterinio raštingumo, darbo statistinių duomenų apdorojimo programomis įgūdžiai;
 • Gebėjimai savarankiškai planuoti savo veiklą, dirbti komandoje ir individualiai.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo profesinio darbo stažo;

galimi papildomi priedai, kurie priklauso nuo pasiektų rezultatų

Siūlomo darbo užmokesčio koeficientas: 8,25 – 12,42

Darbo krūvis 40 val./sav.
Darbo vietos adresas Žolyno g. 16, Vilnius

Galimybė dirbti hibridiniu būdu

Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu

lina.bodindorf@rplc.lt

Informacija teikiama tel. +370 5 216 0014

 

Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Kauno filialas

Stacionarinio skyriaus psichikos sveikatos slaugytojas (-a)  (1 etatas).

Pareigybės lygis – B arba A2

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas, pagal RPLC direktoriaus patvirtintus pareiginius nuostatus.
Reikalavimai Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis bendrosios slaugos praktika. Spec. vidurinis, aukštesnysis medicininis išsilavinimas ir išklausyta psichikos sveikatos slaugos specializacijos programa.

Mokėti dirbti kompiuteriu.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo pareigybės lygio ir profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis – nuo 1200 iki 1400 Eur (bruto).

Darbo krūvis 36,8 val./sav., suminis darbo laikas budėjimais po 24 val.
Darbo vietos adresas Giedraičių g. 8, Kaunas
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu kaunas@rplc.lt

Informacija teikiama tel. 8 687 299 42

Prašymus siųsti iki 2023-10-01

Pareiginiai nuostatai Pridedama
Pareigos Respublikinis priklausomybės ligų centras Kauno filialas

Ambulatorinio skyriaus psichikos sveikatos slaugytojas (-a)  (1 etatas).

Pareigybės lygis – B arba A2

Darbo pobūdis, pareigų aprašymas Teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas, pagal RPLC direktoriaus patvirtintus pareiginius nuostatus.
Reikalavimai Galiojanti licencija, suteikianti teisę verstis bendrosios slaugos praktika. Spec. vidurinis, aukštesnysis medicininis išsilavinimas ir išklausyta psichikos sveikatos slaugos specializacijos programa.

Mokėti dirbti kompiuteriu.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas pagal patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką ir priklauso nuo pareigybės lygio ir profesinio darbo stažo.

Siūlomas darbo užmokestis – nuo 1200 iki 1400 Eur (bruto).

Darbo krūvis 36,8 val./sav., suminis darbo laikas darbo dienomis nuo 7:00 iki 19:00 val. (3 darbo dienos per savaitę)
Darbo vietos adresas Giedraičių g. 8, Kaunas
Kontaktai

 

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu kaunas@rplc.lt

Informacija teikiama tel. 8 687 299 42

Prašymus siųsti iki 2023-10-01

Pareiginiai nuostatai Pridedama
Dalintis