Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
ALKOHOLIO PRIKLAUSOMYBĖS GYDYMAS
ALKOHOLIO PRIKLAUSOMYBĖS GYDYMAS

Respublikiniame priklausomybės ligų centre teikiamas platus priklausomybės nuo alkoholio gydymo ir reabilitacijos paslaugų spektras.

Norėdami gydytis RPLC, turite turėti siuntimą iš šeimos gydytojo arba gydytojo psichiatro.

Taip pat galima gydytis ir anonimiškai, be siuntimo. Tokiu atveju paslaugos yra mokamos. Visos paslaugų kainos nurodytos skyrelyje „Mokamos paslaugos“.

Norėdami pradėti gydymą, turite užsiregistruoti, skambindami į jūsų pasirinkto filialo registratūrą:

 • Vilniaus filialas, tel. nr.: 0 5 213 7808
 • Kauno filialas, tel. nr.: 0 37 33 32 55
 • Klaipėdos filialas, tel. nr.: 0 46 41 50 25
 • Šiaulių filialas, tel. nr.: 0 41 45 56 44
 • Panevėžio filialas, tel. nr.: 0 45 58 26 73

Atvykus reikia turėti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.
 • Siuntimą iš šeimos gydytojo ar gydytojo psichiatro. Siuntime turi būti nurodyta, kad esate kreipiamas į gydytojo psichiatro konsultaciją Respublikiniame priklausomybės ligų centre. Nebent norite gydytis anonimiškai ir renkatės mokamas paslaugas, tada siuntimo nereikia.
 • Jei turite gretutinių susirgimų ir yra gydytojų paskirtų vaistų, būtina turėti išrašą apie jūsų sveikatą ir turėti su savimi vartojamus medikamentus. Dokumentai, kurių reikia, norint gauti paslaugas, nurodyti bendrajame paslaugų apraše „Paslaugos“.

Pirmiausia užsiregistruojama gydytojo psichiatro konsultacijai, kuris nustato tolimesnį gydymo planą.

RPLC teikiamos ambulatorinės bei stacionarinės paslaugos.

 • Ambulatorinis gydymas esant girtumui (apsvaigimui) – atlikęs pirminę apžiūrą, gydytojas įvertina apsvaigimą ir asmens sveikatos būklę bei galimą riziką ir gali skirti ambulatorinį gydymą. Tai iki 1 dienos trunkanti gydymo paslauga, kai pacientui skiriami ir koreguojami medikamentai. Ambulatorinis gydymas esant apsvaigimui galimas esant nedidelio ir vidutinio laipsnio intoksikacijai alkoholiu (iki 2 promilių alkoholio iškvepiamame ore) ar kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis. Išblaivinimo paslauga RPLC teikiama tik mokamai. Visų paslaugų kainos nurodytos skyrelyje „Mokamos paslaugos“.

Paslauga teikiama Vilniaus ir Panevėžio filialuose.

 • Ambulatorinis priklausomybės gydymas – pacientui pageidaujant, gydytojas, įvertinęs indikacijas ir kontraindikacijas parenka medikamentą ir suteikia informaciją apie jo veikimą. Medikamentus pats pacientas įsigyja vaistinėje pagal receptą. Kartu su pacientu gydytojas sudaro palaikomojo gydymo planą ir numato profilaktinių vizitų grafiką būklės stebėjimui, palaikomosios medikamento dozės koregavimui, medikamento išrašymui.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio filialuose.

 • Ambulatorinė „Minesota“ – gydymas trunka tris mėnesius, per kuriuos pacientas, pagal jam sudarytą individualų gydymo planą, reguliariai lankosi grupiniuose užsiėmimuose ir individualiuose gydytojo, psichologo, socialinio darbuotojo, dramos terapeuto ir, esant indikacijoms, ergoterapeuto konsultacijose. Pacientai mokosi analizuoti savo jausmus, koreguoti mąstymą, stiprinti pozityvų elgesį. Gydymo metu kuriama tvirta motyvacija gyventi blaiviai. Gydymo laikotarpiu į psichologo konsultacijas kviečiami ir pacientų artimieji. Jei yra poreikis, gydymo pradžioje ar eigoje gydytojas išrašo medikamentus paciento psichosomatinei būklei stabilizuoti.

Paslauga RPLC teikiama tik mokamai. Visų paslaugų kainos nurodytos skyrelyje „Mokamos paslaugos“.

Paslauga teikiama Vilniaus filiale (Savanorių pr. 74).

 • Dienos stacionaras – tai iki 30 dienų trunkantis ambulatorinis priklausomybės gydymas. Lankymosi Dienos stacionare metu asmuo dalyvauja gydytojo psichiatro, socialinio darbuotojo, psichologo, ergoterapeuto ir kitų specialistų vedamuose grupiniuose užsiėmimuose bei individualiose konsultacijose. Užsiėmimai ir konsultacijos vyksta kiekvieną darbo dieną ir trunka ne mažiau nei 4 valandas. Medikamentinio gydymo ir konsultavimo derinys padeda pacientams stabilizuoti būklę, pažinti jausmus ir jais dalintis, skatina pacientų pozityvius elgesio pokyčius, motyvuoja pacientus tęsti tolesnį gydymą ar išvengti atkryčio.

Paslauga teikiama Vilniaus filiale ((Savanorių pr. 74).

 • Alkoholinės abstinencijos gydymas – Ilgai vartojant alkoholį, žmogaus organizmas prie jo pripranta, todėl staiga nutraukus vartojimą, gali pasireikšti simptomai, kurių visuma vadinama abstinencijos sindromu. Šie simptomai yra individualūs ir gali pasireikšti labai skirtingai (nuo švelnių iki pavojingų gyvybei), todėl tam tikrais atvejais gydytojas gali rekomenduoti arba pacientas gali pats pasirinkti nutraukti alkoholio vartojimą vartodamas medikamentus.

Alkoholinės abstinencijos gydymas stacionare trunka iki 14 dienų. Gydytojas reguliariai skiria ir koreguoja medikamentinį gydymą, o slaugos personalas visą parą stebi pacientų sveikatos būklę. Visapusį gydymą užtikrina specialistų vedami užsiėmimai. Centro psichologai ir socialiniai darbuotojai organizuoja grupines ir individualias konsultacijas, kurių tikslas – informuoti pacientus apie priklausomybę kaip psichikos ir elgesio sutrikimą, kalbėtis apie gydymo ir reabilitacijos galimybes, motyvuoti sveikti.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio filialuose.

 • Motyvacinė terapija – skirta lavinti jausmų pažinimo, socialinius ir mokymosi įgūdžius, taip mažinant atkryčio tikimybę. Programoje taikomos daugiausia dialektine elgesio terapija paremtos priemonės. Jos esmė motyvuoti žmogų keisti įpročius bei susidaryti reabilitacijos planą, kurį jis galėtų tęsti išėjęs iš ligoninės. Skyriaus specialistai atlieka pradinį ir galutinį paciento būklės vertinimą, sudaro ir su pacientu aptaria pagalbos planą. Skyriaus dienotvarkė intensyvi: kasdien vyksta psichokorekciniai, psichoedukaciniai, socialinių įgūdžių mokymo ir ugdymo, informaciniai ir kiti užsiėmimai, daug dėmesio skiriama savianalizei. Gydymas programoje trunka 14 dienų.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio filialuose.

 • „Minesota“ stacionare – programoje taikomos priemonės pagrįstos „Dvylikos žingsnių“ terapija ir supažindinimu su savitarpio pagalbos grupėmis. Gydymo metu pacientai mokosi analizuoti savo jausmus, koreguoti mąstymą, stiprinti pozityvų elgesį. Skyriuje laikomasi nustatytos dienotvarkės, pagal kurią pacientai kasdien lanko specialistų vedamus grupinius užsiėmimus: psichologų ir ergoterapeutų rengiamus užsiėmimus, psichologines grupes, socialinių darbuotojų skaitomas paskaitas, filmų peržiūras, užsiėmimus apie „Dvylikos žingsnių“ programą. Baigus gydymą, yra galimybė tęsti sveikimą vartojant atkryčio tikimybę mažinančius medikamentus ir konsultuojantis ambulatoriškai. Gydymas trunka 28 dienas.

Paslauga teikiama Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos filialuose.

Užsiregistravę ir atvykdami gydytis dėl alkoholio priklausomybės į stacionaro skyrių:

 • atvykstant stacionariniam abstinencijos gydymui, būtina nevartoti alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų bent 1 parą;
 • atvykstant į gydymą Motyvacinės terapijos ar „Minesotos“ skyriuose, būtinas bent 10 d. susilaikymas nuo alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Už gydymosi laikotarpį, esant poreikiui, Jums gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Daugiau informacijos čia.