Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Pranešėjų apsauga

Respublikiniame priklausomybės ligų centre veikia vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, įdiegtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

RPLC kompetentingu subjektu, administruojančiu RPLC vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, yra paskirta Vidaus medicininio audito specialistė Eglė Pincevičiūtė.

RPLC vidiniu kanalu pranešimus gali pateikti:

 • esami ir buvę RPLC darbuotojai;
 • asmenys sutartiniais santykiais susiję su RPLC

RPLC vidiniu kanalu pranešimai gali būti teikiami apie RPLC darbuotojo:

 • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 • įtariamą administracinį nusižengimą;
 • numanomą tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
 • kitą galimą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su RPLC.

Pranešimą apie pažeidimus galima pateikti šiais būdais:

 • atsiųsti pasirašytą pranešimą RPLC elektroninio pašto adresu korupcija@rplc.lt;
 • atsiųsti pasirašytą pranešimą paštu RPLC adresu Gerosios Vilties g. 3, Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, po RPLC pavadinimu ant voko turi būti pažymėta „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.
 • žodžiu – telefonu: (8 5) 213 0018 arba tiesiogiai atvykus į RPLC pas kompetentingą subjektą.

Pranešimas apie pažeidimą teikiamas užpildant nustatytos formos arba laisvos formos pranešimą, nurodant informaciją, reikalingą vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytos priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • atleidimas nuo atsakomybės.

Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja RPLC direktoriaus įsakymu patvirtintas tvarkos aprašas.

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti prokuratūrai.