Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
IMPRESA
IMPRESA

Europos Sąjungoje plinta metamfetamino vartojimas ir tai daro didelį poveikį visuomenės sveikatai Čekijoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Politikos formuotojų ir praktikų prevencinių strategijų taikymas visoje Europos Sąjungoje yra ribotas ir nenuoseklus. Be to, vis dar trūksta žinių, kokios priemonės veikia, kokiame kontekste veikia, kokios priemonės tinka tam tikroms tikslinėms grupėms, siekiant kovoti su metamfetamino vartojimu. Šiuo projektu siekiama išsamiai suprasti, kokios yra prevencijos programų taikymo geriausios praktikos siekiant užkirsti kelią metamfetamino vartojimui Europoje.

Šiuo projektu siekiama:

a) užmegzti suinteresuotųjų šalių partnerystę penkiuose stipriai paveiktuose Europos miestuose bei kurti, įgyvendinti ir vertinti intervencinius paketus siekiant spręsti metamfetamino vartojimo problemą;

b) užtikrinti, kad sukurti intervencijos paketai būtų pagrįsti naujausiais tyrimais ir pritaikyti konkretaus lauko poreikiams;

c) naudoti patikimą RE-AIM vertinimo sistemą, siekiant išsamiai suprasti prevencijos paketų poveikį tikslinėms gyventojų grupėms.

Projekto biudžetas – 79 212,10 Eur.

Data: 2021-2023 m.
Partneriai:

Projektą koordinuoja – Vokietija, kitos šalys Slovakija, Lenkija, Čekija ir Lietuva.