Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Pavasaris RPLC praėjo aktyviai – mokomės patys ir perduodame žinias kitiems
Pavasaris RPLC praėjo aktyviai – mokomės patys ir perduodame žinias kitiems

2022 m. II ketvirtis Respublikiniame priklausomybės ligų centre – integruotos priklausomybės ligų gydymo sistemos diegimas, atliekami tyrimai, gerinantys paslaugų prieinamumą, organizuojami mokymai, bendradarbiaujama su kitomis įstaigomis,  RPLC specialistai kelia kvalifikaciją ir dalinasi gerąja patirtimi.

INTEGRUOTA SISTEMA – EFEKTYVESNIAM PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMUI

Priklausomybės ir jų gydymas vis dar aktuali problema Lietuvoje. Ką galime padaryti, kad žmonės, siekiantys gydytis, gautų tikslingą ir efektyvią pagalbą? Kur nukreipti žmogų, kad jis gautų visapusišką pagalbą? Kaip motyvuoti gydytis? Apie visa tai buvo kalbama birželio 28 d. vykusioje konferencijoje „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, kurią organizavo Respublikinis priklausomybės ligų centras.

Ši konferencija – tai dalis projekto, kuriuo buvo siekiama sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybių gydymo ir socialinės pagalbos sistemą. Taip pat projekto rėmuose buvo atliktas ir tyrimas bei parengta tyrimo ataskaita „Integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos sistemos įgyvendinimo 15 savivaldybių vertinimas“. Tyrimas atliktas 2022 metų vasario – birželio mėn. Tyrėjos – dr. Ingrida Gečienė-Janulionė ir dr. Lilija Kublickienė.

VILNIUJE VĖL TEIKIAMOS AMBULATORINĖS PASLAUGOS

RPLC Vilniaus filialas buvo laikinai pristabdęs paslaugų teikimą, pamažu jas atnaujina nauju adresu – P. Širvio g. 5. Vilniečiai jau galės gauti ambulatorines paslaugas. Jos pradedamos teikti nuo birželio 22 d. Vilniaus filiale stacionarinės paslaugos dar šiuo metu neteikiamos, jas tikimasi pradėti teikti liepos mėnesį.

„Jau gavome licenciją iš akreditavimo tarnybos ambulatorinėms paslaugoms, tad nedelsdami atnaujiname  ambulatorinių paslaugų priklausomybę turintiems  asmenims teikimą. Gavome licenciją ambulatorinei veiklai, kaip to reikalauja Lietuvos įstatymai, ir galime pradėti teikti kokybiškas ir saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas,. Taip pat tikimės netrukus gauti leidimą teikti ir stacionarines priklausomybės ligų gydymo paslaugas,“, – sako Vilniaus filialo direktorius Giedrius Likatavičius.

RPLC ĮGYVENDINA SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMUS

RPLC projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ rėmuose įgyvendina specialistų kvalifikacijos kėlimą ir įgūdžių stiprinimą. Projekto metu vykdomi specialistų mokymai  net 10 temų, apmokyti daugiau nei 1420 iš 3000 specialistų. Šiuo metu RPLC organizuoja „Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenis teikimas“ kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Taip pat tęsiami priklausomybės konsultantų mokymai bei artimiausiu metu bus pradėti pagalbos metantiems rūkyti paslaugų teikėjų mokymai.

Šie mokymai prisideda prie projekto tikslo – padidinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, socialinės rizikos šeimoms bei jose gyvenantiems vaikams, mažinant jų socialinę atskirtį, gerinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybių gydymo, socialinės integracijos bei žemo slenksčio paslaugų prieinamumą ir kokybę.

PATVIRTINTA „PRIKLAUSOMYBĖS NUO TABAKO DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDYMO“ TOBULINIMO PROGRAMA

Sveikatos apsaugos ministerija birželio 10 d. patvirtino „Priklausomybės nuo tabako diagnostikos ir ambulatorinio gydymo“ tobulinimo programą. Šią programą inicijavo RPLC ir rengė RPLC specialistai gydytojas psichiatras Pavel Osipov, direktoriaus pavaduotoja dr. Aušra Širvinskienė, ir tyrėja Dovilė Mačiulytė.

Šios Mokymo programos tikslas – formuoti sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ambulatoriškai pirminėje ir antrinėje sveikatos priežiūroje vieningą, mokslu grįstą požiūrį į darbą su pacientais, turinčiais sveikatos sutrikimų dėl tabako vartojimo ir/ar norinčius mesti rūkyti, padidinti specialistų kompetenciją teikti  pacientų lūkesčius ir poreikius atitinkančias, kokybiškas gydymo paslaugas.

CRAFT SPECIALISTŲ MOKYMAI

Praėjusiais metais pradėtas darbas – naujo pagalbos metodo CRAFT diegimas – tęsiamas toliau. Jau surinkta antra psichikos sveikatos specialistų grupė ir liepos vidury prasidės jų mokymai. CRAFT  yra empiriniais tyrimais paremta programa, skirta šeimos nariams ar artimiesiems, kurių aplinkoje yra priklausomas asmuo atsisakantis ar nenorintis kreiptis pagalbos. Pagrindiniai šios metodikos tikslai yra pagerinti artimųjų gyvenimo kokybę, lavinti jų elgesio ir bendravimo su žalingai vartojančiu asmeniu įgūdžius bei per šeimos narius motyvuoti jį kreiptis pagalbos, sumažinti vartojamų medžiagų kiekį.

Nemokamus mokymus specialistams organizuoja Respublikinis priklausomybių ligų centras, finansuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ KABINETŲ DARBUOTOJŲ INTERVIZIJA

RPLC gegužės 25 d. suorganizavo Žemo slenksčio paslaugų kabinetų darbuotojams interviziją, kurią vedė dr. Loreta Stonienė, RPLC Kauno filialo direktorė. Intervizijos tikslas – pagerinti profesionalų darbą (jo kokybę). Intervizijos metu buvo siekiama pagilinti žinias, patobulinti įgūdžius asmeninėje veikloje, ugdant savirefleksiją ir įžvalgą bei mokantis išgyventi kylančias su darbo situacijomis susijusias emocijas.

Užsiėmimų metu specialistai kėlė problemas, su kuriomis susiduria dirbdami ŽSK. Juose buvo aptariamas specialistų elgesys, veiksmai bei naudojami metodai, kai savo darbe jie susiduria su sudėtingu klientų elgesiu, sudėtingomis situacijomis bei patiriant emocinių sunkumų.

ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ FINANSAVIMO ATRANKOS KONKURSĄ LAIMĖJĘ PROJEKTAI

Gegužės 12 d. vertinimo komisija atrinko Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2022 m. atrankos konkursą laimėjusius projektus, skelbtą RPLC 2022 m. kovo 29 d.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriais bus gerinama žemo slenksčio paslaugų kokybė, spektras ir/ar aprėptis, siekiant sumažinti su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslu bei rizikinga elgsena susijusią žalą.

PRIKLAUSOMYBĖS LIGOS: DĖL KO SUNKU PRIPAŽINTI PROBLEMĄ?

Visuomenėje priklausomybes lydi nemažai stereotipų ir stigmų. Neretai ši problema apipinama gėdos ir kaltės jausmu. Ir dėl to patys priklausomi žmonės ir jų šeimos nariai neretai slepia šią problemą nuo aplinkinių bei tuo pačiu jie rečiau kreipiasi pagalbos ir siekia gydytis. Taigi, kokie tie stereotipai, dėl ko žmogui sunku pripažinti, kad turi priklausomybę ir imtis jos gydytis kalbamės su Respublikinio priklausomybės ligų centro medicinos psichologe Kotryna Mikalauskaite.

RPLC BENDRADARBIAVIMAS

Mūsų centro specialistai dalinasi savo patirtimi ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis. Birželio 7 d. deleguoti centro skyrių vedėjai apsilankė Vilniaus miesto savarankiško gyvenimo namų bendruomenėje „Savi namai“   ir Vilniaus miesto krizių centro padalinyje. Jie  pasidalino naujausiais moksliniais duomenimis apie psichoaktyvias medžiagas, apie žalingo vartojimo  padarinius, pagalbos galimybes bei paslaugų prieinamumą RPLC. Diskusijos metu jie atsakė į  gyventojams rūpimus klausimus bei suteikė individualias konsultacijas.

RPLC SPECIALISTAI KELIA KVALIFIKACIJĄ

RPLC Vilniaus filialo Minesotos skyriaus darbuotojai kelia savo kvalifikaciją – gegužės mėnesį jie apsilankė Kauno ir Klaipėdos filialų Minesotos skyriuose ir visi tarpusavyje dalinosi gerąja savo patirtimi. Šios išvykos tikslas – ieškoti bendrumo tarp filialų, nes, cituojant vieną mūsų specialisčių, „dirbame dėl vieno bendro tikslo, kad kiekvienam besikreipiančiam pacientui būtų geriau”.