RPLC investicijų projektas „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“

Projekto tikslas – pagerinti Respublikinio priklausomybės ligų centro filialų teikiamų paslaugų kokybę ir jų prieinamumą, pritaikant turimą infrastruktūrą priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugoms teikti. Projekto veiklos skirtos Vilniaus ir Kauno filialų infrastruktūrai atnaujinti.

Darbų objektai: 

  • Gerosios Vilties g. 3, Vilnius,
  • Šlaito g. 14, Vilnius,
  • Giedraičių g. 8, Kaunas.

Nuotraukų galerija

Projekto biudžetas – 3 260 636,76 Eur. Projektas finansuojamas pagal Veiksmų programos priemonę „08.1.3-CPVA-V-608 Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektą vykdo Respublikinis priklausomybės ligų centras.

Šalys:

Lietuva

Data: 2021–2022 m.
Rezultatai:

Projektas leis sukurti sveikatos paslaugoms teikti ir gauti pritaikytas erdves, atsižvelgiant į pacientų, jų artimųjų ir įstaigos darbuotojų lūkesčius, specialiųjų poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes. Geresnės sąlygos prisidės prie aukštesnės paslaugų kokybės ir pacientų pasitenkinimo sveikatos paslaugomis Priklausomybės ligų centre.

Informacija atnaujinta 2020-04-20