Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Skelbiamas Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2022 m. atrankos konkursas
Skelbiamas Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2022 m. atrankos konkursas

Respublikinis priklausomybės ligų centras skelbia Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2022 m. atrankos konkursą. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriais bus gerinama žemo slenksčio paslaugų kokybė, spektras ir/ar aprėptis, siekiant sumažinti su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslu bei rizikinga elgsena susijusią žalą.

Konkursui paraiškas teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visus šiuos reikalavimus:

  1. pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo;
  2. pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau nei vienerius metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos teikia (-ė) žemo slenksčio paslaugas;
  3. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra didesnė už Nuostatų 9 punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą arba paraiškoje aiškiai pagrindžiama, kad projekto laikotarpiu bus padidintas 2021 m. vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius skaičių ŽSP kabinete ar mobiliame punkte iki kitos didesnės kategorijos;
  4. projekto vadovas turi turėti pakankamą patirtį koordinuoti projekto įgyvendinimą – vienos ar daugiau pareiškėjo veiklos srities teikiamų paslaugų teikimo sutarties (-ių), kurios (-ių) bendra vertė ne mažesnė kaip 12 tūkst. eurų (su PVM), įgyvendinimo koordinavimo patirtį (šios sumos kriterijus netaikomas, jeigu pareiškėjas teikia paraišką pagal 9.1. punkte numatytą apimtį).

Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga: 2022 m. kovo 29 d. – balandžio 22 d. (24 val.)

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma: 380 000 eurų

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

  • ne daugiau nei 12 000 eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2021 metais buvo iki 100 apsilankymų;
  • ne daugiau nei 42 000 eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2021 metais buvo iki 500 apsilankymų;
  • ne daugiau nei 72 000 eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2021 metais buvo  iki 1000 apsilankymų;
  • ne daugiau nei 90 000 eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2021 metais buvo daugiau nei 1000 apsilankymų.

Elektroninio pašto adresas, kuriuo siunčiamas paraiškos projektui: Jurgita Poškevičiūtė, el. paštas: jurgita.poskeviciute@rplc.lt

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su Konkursu, projekto paraiškos teikimu susijusiais klausimais: Jurgita Poškevičiūtė, el. paštas: jurgita.poskeviciute@rplc.lt, tel. Nr. 86 995 7652

Konkurso dokumentai:

Konkurso projektų paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Konkurso organizavimo nuostatai

Nuostatų priedas 1 Paraiškos forma

Nuostatų priedas 2 Projekto sąmata

Nuostatų priedas 3 Pareiškėjo deklaracija

Nuostatų priedas 4 Administracines atitikties vertinimo forma

Nuostatų priedas 5 Turinio vertinimo forma

Nuostatų priedas 6 Biudžeto lėšų panaudojimo sutartis

Sutarties priedas 2_Mokėjimo prašymas

Sutarties priedas 3_Lėšų panaudojimo ataskaita

Sutarties priedas 3.1. Biudžeto lėšų panaudojimo forma

Sutarties priedas 4_Veiklos įvykdymo ataskaita