Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Tyrimo ataskaita apie integruotą priklausomybės ligų gydymą
Tyrimo ataskaita apie integruotą priklausomybės ligų gydymą

Kviečiame susipažinti su tyrimo ataskaita „Integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos sistemos įgyvendinimo 15 savivaldybių vertinimas“. Tyrimas atliktas 2022 metų vasario – birželio mėn. Tyrėjos – dr. Ingrida Gečienė-Janulionė ir dr. Lilija Kublickienė.

Šis tyrimas – tai dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, kurį įgyvendina Respublikinis priklausomybės ligų centras (RPLC). Projektas vykdomas kartu su 15-lika savivaldybių iš 10-ies Lietuvos apskričių: Švenčionių r., Ukmergės r., Ignalinos r., Alytaus r., Kauno m., Pasvalio r., Marijampolės, Šilalės r., Klaipėdos m., Kupiškio r., Pakruojo r., Alytaus m., Plungės r., Akmenės r. ir Raseinių r.

Tyrimo tikslas – įvertinti 15 savivaldybių situaciją, įgyvendinant Integruotą sistemą, susijusią su paslaugų psichoaktyvias medžiagas vartojantiems asmenims prieinamumu ir jų koordinavimu.

Tyrimo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti, kaip Projekto įgyvendinimo eigoje pavyko įgyvendinti Integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybių gydymo ir socialinės pagalbos sistemą.
  2. Nustatyti, kokie pokyčiai socialinės, sveikatos ir kt. paslaugų srityse bei jų koordinavime įvyko įdiegus integruotos pagalbos sistemą.
  3. Išsiaiškinti, kokios galimos tolimesnės integruotos pagalbos sistemos kūrimo ir/ar tobulinimo galimybės psichoaktyviomis medžiagomis piktnaudžiaujantiems ir priklausomiems nuo jų asmenims savivaldybės lygmeniu.
  4. Išanalizuoti Integruotos pagalbos sistemos diegimo silpnybes, stiprybes, grėsmes ir galimybes bei pateikti išvadas ir rekomendacijas šios sistemos kūrimui ir/ar tobulinimui.

Siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą ir uždavinius, tyrime buvo derinami įvairūs metodai – dokumentų analizė ir tokie kokybiniai duomenų surinkimo metodai kaip pusiau struktūruotas interviu ir fokusuotų grupių diskusijos (angl. focus group discussion).

Tyrimo ataskaitą galite rasti čia.