Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
RPLC parengė „Atvejo vadybos mokymų programos metodiką“
RPLC parengė „Atvejo vadybos mokymų programos metodiką“

Respublikinis priklausomybės ligų centras parengė „Atvejo vadybos mokymų programos metodiką“. Ši metodika parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Projektu siekiama padidinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams bei kelti priklausomybės ligų srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus.

„Žalingas psichoaktyvių medžiagų vartojimas, ar priklausomybė nuo jų, yra kompleksinė problema, kurios sprendimui bei pagalbos organizavimui reikia daugelio institucijų įsitraukimo. Organizuojant žalingai vartojančių ar priklausomų nuo alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų asmenų gydymą ir pagalbą reikia atsižvelgti į asmens motyvaciją, medicininės ir socialinės pagalbos prieinamumą, teisinių problemų sprendimo galimybes ir socialinės aplinkos įtaką. Todėl specialistams, dirbantiems su šiais asmenimis, tenka daug iššūkių, siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką pagalbos procesą“, – sako RPLC direktoriaus pavaduotoja dr. Aušra Širvinskienė.

Siekiant efektyvios veiklos organizavimo ir paslaugų prieinamumo gerinimo priklausomybe sergantiems asmenims ir buvo sukurta ši, atvejo vadybos metodo mokymo programa, kuri skirta su pažeidžiamų grupių asmenimis dirbančių specialistų kvalifikacijai tobulinti.

Šios mokymų programos tikslas – plėsti specialistų, dirbančių su žalingai psichoaktyvias medžiagas vartojančiais ar nuo jų priklausomais asmenimis atvejo vadybos gebėjimus, žinias, nuostatas ir motyvaciją.

Šią mokymų programos metodiką parengė dr. Aušra Širvinskienė.

Programos konsultantė ir redaktorė Dovilė Mačiulytė.

Mokymų programos metodika parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, kodas 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001. Projektą įgyvendina Respublikinis priklausomybės ligų centras.

Metodiką galite rasti čia