INTEGRATE (2017–2020)

INTEGRATE projektu siekiama didinti informuotumą apie ŽIV, virusinį hepatitą, tuberkuliozę ir lytiškai plintančias ligas, skatinti ankstyvą šių ligų diagnozavimą ir gerinti su šiomis ligomis susijusių prevencijos ir sveikatos priežiūros paslaugų integravimą.

ŽIV, virusinis hepatitas, tuberkuliozė ir lytiškai plintančios ligos neapsiriboja pavienėmis valstybėmis ir plinta, nepaisydamos jų sienų. Tai labiausiai paveikia pažeidžiamų asmenų grupių sveikatą, todėl reikia visapusiškų ir katu individualiai pritaikytų sprendimų, kurie padėtų sumažinti visuomenės sveikatai tenkančią naštą.

Daugiau apie projektą Nuoroda į Integrate projekto svetainę

Šalys:

29 partneriai iš 16 šalių (Airija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Malta, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija).

Data: 2017–2020

Informacija atnaujinta 2019-12-16