INTEGRATE (2017–2020)

Bendrieji veiksmai: INTEGRATE

Laikotarpis: 2017–2020

Tematika: ankstyvas ŽIV, virusinio hepatito, tuberkuliozės ir lytiškai plintančių ligų (LPL) diagnozavimas, integruotos paslaugos ir nukreipimas į gydymą

Partneriai: 29 partneriai iš 16 šalių (Airija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Malta, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija).

INTEGRATE projektu siekiama didinti informuotumą apie ŽIV, virusinį hepatitą, tuberkuliozę ir lytiškai plintančias ligas, skatinti ankstyvą šių ligų diagnozavimą ir gerinti su šiomis ligomis susijusių prevencijos ir sveikatos priežiūros paslaugų integravimą.

ŽIV, virusinis hepatitas, tuberkuliozė ir lytiškai plintančios ligos neapsiriboja pavienėmis valstybėmis ir plinta, nepaisydamos jų sienų. Tai labiausiai paveikia pažeidžiamų asmenų grupių sveikatą, todėl reikia visapusiškų ir katu individualiai pritaikytų sprendimų, kurie padėtų sumažinti visuomenės sveikatai tenkančią naštą.