Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Skelbiamas žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2023 m. atrankos konkursas
Skelbiamas žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2023 m. atrankos konkursas

Respublikinis priklausomybės ligų centras skelbia Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2023 m. atrankos konkursą. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti žemo slenksčio paslaugų teikimo projektus, kuriais bus siekiama sumažinti su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslu bei rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

Konkursui paraiškas teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visus šiuos reikalavimus:

  1. pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo;
  2. pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau nei vienerius metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos teikia (-ė) žemo slenksčio paslaugas;
  3. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra didesnė už Nuostatų 9 punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą arba paraiškoje aiškiai pagrindžiama, kad projekto laikotarpiu bus padidintas 2022 m. vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius skaičių ŽSP kabinete ar mobiliame punkte iki kitos didesnės kategorijos;
  4. projekto vadovas turi pakankamą patirtį koordinuoti projekto įgyvendinimą – vienos ar daugiau pareiškėjo veiklos srities teikiamų paslaugų teikimo sutarties (-ių), kurios (-ių) bendra vertė ne mažesnė kaip 15 tūkst. eurų (su PVM), įgyvendinimo koordinavimo patirtį.

Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga:  paraiškų priėmimo pradžia 2023-01-09, paraiškų priėmimo pabaiga – 2023-01-26

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma: 780 000 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

  • ne daugiau nei 20 000 eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2022 metais buvo iki 100 apsilankymų;
  • ne daugiau nei 70 000 eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2022 metais buvo nuo 100 iki 500 apsilankymų;
  • ne daugiau nei 120 000 eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2022 metais buvo nuo 500 iki 1000 apsilankymų;
  • ne daugiau nei 150 000 eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2022 metais buvo daugiau nei 1000 apsilankymų.

Elektroninio pašto adresas, kuriuo siunčiamas paraiškos projektui: rplc@rplc.lt

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su Konkursu, projekto paraiškos teikimu susijusiais klausimais: Jurgita Poškevičiūtė, žemo slenksčio veiklų koordinatorė, jurgita.poskeviciute@rplc.lt

Konkurso dokumentai:

Konkurso organizavimo nuostatai

Nuostatų priedas 1 Paraiškos forma

Nuostatų priedas 2 Projekto sąmata

Nuostatų priedas 3 Pareiškėjo deklaracija

Nuostatų priedas 4 Turinio vertinimo forma

Nuostatų priedas 5 Biudžeto lėšų panaudojimo sutartis

Sutarties priedas 2_Mokėjimo prašymas

Sutarties priedas 3_Lėšų panaudojimo ataskaita

Sutarties priedas 3.1. Biudžeto lėšų panaudojimo forma

Sutarties priedas 4_Veiklos įvykdymo ataskaita

Konkurso projektų paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas