Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Ruduo RPLC – naudingas visos Lietuvos specialistams
Ruduo RPLC – naudingas visos Lietuvos specialistams

Parengtas metodinis įrankis visos Lietuvos gydytojams psichiatrams, paslaugų plėtra vaikams Vilniaus filiale ir dukart didesnė visų paslaugų aprėptis po veiklos atnaujinimo – trečiasis metų ketvirtis RPLC buvo produktyvus ir savo rezultatais vertingas ne tik mūsų kolektyvui, bet ir visiems priklausomybės ligų specialistams.

PRIKLAUSOMYBĖS NUO ALKOHOLIO GYDYMO METODIKA

Pirminio lygio gydytojai psichiatrai visose savivaldybėse konsultuoja ir teikia ambulatorines abstinencijos gydymo ir atkryčių prevencijos paslaugas dar nuo 2002 m., kai tai buvo apibrėžta ministro įsakymu patvirtintais „Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartais“. Tačiau gydytojai neturėjo specialiai parengto įrankio šio darbo kokybei užtikrinti. Respublikinis priklausomybės ligų centras, vykdydamas Europos Sąjungos paramos projektą „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (Nr. 08.4.2-ESFA-V-621), parengė „Priklausomybės nuo alkoholio ankstyvosios diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodiką“ ir 8 val. mokymo programą ambulatoriškai dirbantiems gydytojams psichiatrams ir vaikų psichiatrams. Siekiant pritaikyti Metodiką Lietuvos gydytojų psichiatrų poreikiams, Metodika buvo derinama su RPLC dirbančiais gydytojais, išorininiais ekspertais ir universitetų mokslininkais.

Metodika siekia formuoti gydytojų psichiatrų ir vaikų paauglių psichiatrų, dirbančių ambulatoriškai, vieningą, mokslu grįstą požiūrį į darbą su pacientais, turinčiais sveikatos sutrikimų dėl alkoholio vartojimo, padidinti jų kompetenciją teikti pacientų lūkesčius ir poreikius atitinkančias, kokybiškas ambulatorinio gydymo paslaugas. Metodika suplanuota kaip įrankis gydytojams, kurioje jis lengvai surastų pagrindines mokslines nuostatas, ir skatintų išsamesniems savarankiškiems mokslo rezultatų ir klinikinės praktikos tyrinėjimams.

ATNAUJINTOS PASLAUGOS

RPLC buvo viena pirmųjų įstaigų šalyje, atnaujinusi savo skyrių veiklą. Nuo gegužės 18 d. vėl pradėtos teikti ambulatorinės gydytojo konsultacijos ir gydymas Alkoholinės ir narkotinės abstinencijos gydymo skyriuose. Birželio 8 d.  atnaujintos stacionarinio psichosocialinės reabilitacijos  „Minesotos“ ir Motyvacinės terapijos paslaugos. Kadangi šiais metais alkoholinės ir narkotinės abstinencijos gydymo paslaugos pradėtos finansuoti iš PSDF, Vilniaus ir Kauno filialuose liepos mėnesį RPLC suteikė daugiau finansuojamų paslaugų,  nei praėjusiais metais.

PASLAUGŲ PLĖTRA

VILNIUJE. Respublikinis priklausomybės ligų centro filialas Vilniuje atnaujino Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus veiklą – skyrius veikia naujose patalpose, ir šalia įprastinių stacionarinių paslaugų, pradėjo teikti papildomas paslaugas. Specialistai nuo šiol siūlo pagalbą visai šeimai – vaikams ir jų tėvams ar globėjams teikiamos gydytojo psichiatro, psichologo ir kitų specialistų konsultacijos, skatinamas pozityvus bendravimas tarp šeimos narių, sudaromas ilgalaikis pagalbos planas. Teikiant psichologinę ir socialinę pagalbą vaikams ir visai šeimai, kompleksiškai sprendžiamas rizikingo elgesio ir žalingo vartojimo klausimas. Pagalba apima psichikos sveikatos gerinimą ir svarbias šeimos gyvenimo sritis – šeimos santykių stiprinimą, užimtumą ir laisvalaikį, profesinį orientavimą, teisinių klausimų sprendimą. Plano įgyvendinimas trunka gydymosi skyriuje metu (nuo 1 iki 3 mėnesių, tačiau pagal poreikį gali būti ir ilgiau).

LIETUVOJE. Vykdydamas Europos Sąjungos paramos projektą „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (Nr. 08.4.2-ESFA-V-621), RPLC ir 15 savivaldybių (projekto partneriais) organizavo susitikimą, kurio tikslas buvo pagalba, rengiant integruotos pagalbos aprašus pacientams, turintiems priklausomybę. Siekiama, kad savivaldybių rengtuose aprašuose būtų įvardinti visi pagalbos šaltiniai priklausomiems žmonėms ir jų šeimos nariams savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu. Kitas uždavinys ­– padėti savivaldybių darbuotojams optimaliai naudotis esamais pagalbos šaltiniais.

RPLC SUKAKTYS

Šiais metais RPLC paminėta 25-erių metų gydymo pakaitine terapija Lietuvoje sukaktis. Parengta publikacija, apžvelgianti priklausomybės gydymo paslaugos atsiradimą ir raidą Lietuvoje, nuo pirmųjų 100 pacientų Vilniaus priklausomybės ligų centre iki lyderystės Rytų ir Vidurio Europos ir Centrinė Azijos regionuose ir to, kas vis dar neatlikta šiandien.