Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Projekte 15 Lietuvos savivaldybių tyrimo ataskaita
Projekte 15 Lietuvos savivaldybių tyrimo ataskaita

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas” buvo atliktas Integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos sistemos dabartinės situacijos 15 savivaldybių tyrimas. Tyrimo ataskaitą galite rasti čia.

Tyrimo metu siekta įvertinti šių savivaldybių dabartinę situaciją, susijusią su paslaugų psichoaktyvias medžiagas vartojantiems asmenims prieinamumu, spektru ir jų koordinavimu.

Savivaldybėse keltas uždavinys išsiaiškinti, kaip jose yra gaunama, teikiama ir apsikeičiama informacija, susijusi su priklausomais asmenimis ir jiems teikiamomis paslaugomis.

Taip pat tyrimo metu buvo nustatyta, kokios savivaldybių institucijos ir/ar organizacijos teikia paslaugas žalingai psichoaktyvias medžiagas vartojantiems ar priklausomybės ligomis sergantiems asmenims bei identifikuotos teikiamos socialinės, sveikatos ir kt. paslaugos, susijusios su priklausomybių įveika.

Be to, buvo tiriama, kokios problemos kyla užtikrinant teikiamų paslaugų koordinavimą, prieinamumą, tęstinumą ir efektyvumą bei analizuojamos paslaugų teikimo sistemos silpnybės, stiprybės, grėsmės ir galimybės bei pateiktos išvados ir rekomendacijos integruotos sistemos kūrimui ir/ar tobulinimui.

Šis tyrimas prisideda prie projekto siekio sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės gydymo ir socialinės pagalbos sistemą. Projekto rėmuose 15-oje savivaldybių yra parengti integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašai, kurie diegiami šių metų eigoje bei vykdomos kitos veiklos, kurių pagalba bus didinamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumas ir kokybė asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams.