Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Privatumo pranešimas

Šis privatumo pranešimas yra skirtas asmenims, kurie pageidauja užsisakyti pažymą, jog negavo Respublikinio ligų centro paslaugų centro paslaugų paskutinių penkerių ar dešimties metų laikotarpiu, (toliau – Pažyma) ir už ją apmokėti.

Kas yra Jūsų Duomenų valdytojas?

Jūsų pateiktus asmens duomenis Pažymos išdavimo ir apmokėjimo tikslu tvarkys:

Respublikinis priklausomybės ligų centras

Biudžetinė įstaiga

Duomenys saugomi Juridinių asmenų registre kodas: 190999616

Gerosios Vilties g. 3, Vilnius, LT-03147

Adresas korespondencijai: Žolyno g. 16, Vilnius

Telefonas: + 370 5 213 7274

El. paštas: rplc@rplc.lt

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Aušra Širvinskienė

Telefonas: +370 5 213 7264

El. paštas: ausra.sirvinskiene@rplc.lt.

 

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti, administruoti ir įvykdyti Jūsų užsakymą išduoti Pažymą, įskaitant (bet neapsiribojant) apdoroti mokėjimus už Pažymos išdavimą, bendrauti su Jumis su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkto ir 9 straipsnio 1 dalies a punkto pagrindu). Tai reiškia, kad Jūs neprivalote kreiptis į mus dėl Pažymos išdavimo, tačiau jeigu kreipsitės, tuomet turėsite pateikti savo asmens duomenis, nes be jų mes negalėsime apdoroti Jūsų užsakymo ir išduoti Pažymos.

Taip pat tvarkysime Jūsų asmens duomenis apie Jūsų duotą sutikimą mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslu. Šiuo atveju tokį asmens duomenų tvarkymą grindžiame mūsų teisėtu interesu (teisių ir teisėtų interesų gynimu) (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkysime?

Mes tvarkysime šiuos asmens duomenis:

  1. Duomenys nurodyti Pažymos užsakyme ir reikalingi Pažymos išdavimui: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, asmens kodas.
  2. Duomenys, susiję su Pažymos užsakymo apmokėjimu: vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, sumokėtos sumos dydis.
  3. Duomenys, susiję su Jūsų sutikimo gavimu: vardas, pavardė, asmens kodas, sutikimo gavimo data.

 

Kas yra Jūsų duomenų gavėjai?

Atsižvelgiant į tai, kad Jums išduotą Pažymą kelsime į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistemą, Jūsų duomenų gavėjais laikoma šios sistemos duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, j. a. k. 188603472, Vilniaus g. 33, LT-01402 Vilnius,  ir šios duomenų tvarkytojas  – valstybės įmonė Registrų centras, j. a. k. 124110246 , Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, UAB OPAY solutions, j. a. k. 302664558, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius.

 

Ar perduosime Jūsų asmens duomenis už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų?

Jūsų asmens duomenų neperduosime į trečiąsias valstybes, kurios nėra Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės narėmis.

 

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis, kuriuos nurodysite  pateikdami užsakymą saugosime iki 5 d. d.

Jūsų asmens duomenis apie Jūsų Pažymos užsakymo apmokėjimą saugosime iki 30 d. d.

Duomenis apie Jūsų duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis Pažymos išdavimo ir apmokėjimo tikslu saugosime 1 m. nuo asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu pabaigos.

 

Kokias turite duomenų subjekto teises ir kaip jas įgyvendinti?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą
  2. Teisę susipažinti su duomenimis
  3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis
  4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)
  5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą
  6. Teisę perkelti asmens duomenis
  7. Teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą.

 

Informuojame, kad sutikimą atšaukti galite kreipęsi į mus aukščiau nurodytais mūsų įstaigos ar duomenų apsaugos pareigūno kontaktais.

Informacija apie tai, kaip įgyvendinti kitas duomenų subjektų teises, skaitykite:

[https://www.rplc.lt/apie-mus/kita/asmens-duomenu-apsauga/]

[https://www.rplc.lt/wp-content/uploads/2019/09/Informacija-pacientams-apie-asmens-duomenu-tvarkyma.pdf].

Jeigu turėsite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu nurodytu šiame Privatumo pranešime, kviečiame kreiptis į mus nurodytais tiek įstaigos, tiek ir mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktais. Jeigu vis dėl to nuspręstumėte, kad mūsų veiksmai dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūsų netenkina, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445, el. p. ada@ada.lt arba teismui.