Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Permainų metai – 2023
Permainų metai – 2023

Prabėgo 2023 metai ir mes peržvelgiame nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus ir išmoktas pamokas. Praėjusiais metais įgyvendinome infrastruktūrinius projektus, mažinome priklausomybės ligas lydinčią stigmą, dalinomės mokslu grįstomis žiniomis apie priklausomybės ligų gydymą, bendradarbiavome su kitų sričių specialistais, gerinome paslaugų kokybę ir jų prieinamumą.

Tad kuo ypatingi mūsų įstaigai buvo 2023-ieji metai?

Metų projektai

2023-ieji – infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo metai – iki gruodžio 31 d. pasirašytos ir baigtos įgyvendinti 3 finansavimo sutartys, pagal kurias rekonstruotas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius, esantis pastatas, pilnai suremontuotas Šlaito g. 14, Vilnius, kultūros paveldo pastatas su sklypu bei rekonstruotas Tinklų g. 8, Panevėžys, pastatas su sklypu, pakeičiant paskirtį iš administracinės į gydymo. Į šiuos pastatus jau įsikėlė ir pilnai veikia Vilniaus filialas, Panevėžio filialas bei Vilniaus vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius. Juose sudarytos geresnės gydymo sąlygos pacientams bei geresnės darbo sąlygos darbuotojams, įrengta moderni medicinos įranga ir naujausi baldai.

Paslaugų teikimas nesustojo

2023 m. paslaugas gavo ir kreipėsi:

 • RPLC stacionariniuose skyriuose gydėsi 4046 pacientai (275 pacientais daugiau nei 2022 m.).
 • RPLC ambulatoriniuose skyriuose buvo gydytas 20918 pacientas (2190 pacientais daugiau nei 2022 m.).
 • RPLC filialuose buvo teikta rūkymo nutraukimo kompleksinių priemonių paslauga. Iš viso šia paslauga pasinaudojo 117 asmuo.
 • Farmakoterapijoje metadonu 2023 m. dalyvavo 700 asmenų (36 asmenimis mažiau nei 2022 m.).
 • Farmakoterapijoje buprenorfinu/naloksonu 2023 m. dalyvavo 103 asmenys.
 • RPLC neatskleidžiant asmens tapatybės gydėsi 3471 asmuo.
 • Organizuojant mirčių nuo opioidų perdozavimo priemonės įgyvendinimą, per 2023 metus buvo išdalinta virš 1626 naloksono ampulių.
 • 349 žmonės atvyko nukreipti probacijos tarnybų ir gavo priklausomybės ligų gydymo paslaugas.
 • 264 asmenys RPLC paslaugas gavo bendradarbiaujant su Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba.

Geresnė paslaugų kokybė

 • Vykdant projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ RPLC 2023 metais organizavo mokymus (bendras mokymuose dalyvavusių specialistų skaičius – 1346):
  • Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenims teikimas. Iš viso mokymuose dalyvavo 652 specialistai.
  • Tabako vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos metantiems rūkyti teikimas. Iš viso mokymuose dalyvavo 360 specialistų.
  • Pagalbos metantiems rūkyti paslaugų teikėjų mokymai. Iš viso dalyvavo 334 specialistai.
 • 2023 m. RPLC unifikavo šias gydymo ir pagalbos organizavimo procedūras / tvarkas:
  • Vaikų ir jaunimo stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos tvarkos aprašas.
  • Psichologinio ištyrimo ambulatoriniuose ir stacionariniuose skyriuose tvarkos aprašas.
  • Stacionarinio psichosocialinio gydymo (Minesotos programos) tvarkos aprašas.
 • Tęsiant priklausomų asmenų artimiesiems konsultacijų teikimą taikant CRAFT (Visuomenės palaikymo ir šeimos treniravimo metodo, angl. Community reinforcement and family training), 2023 m. RPLC buvo įgyvendintos šios veiklos:
  • Įvykdyta 3 supervizijos su užsienio lektoriumi bei 4 intervizijos su sertifikuotu CRAFT specialistu.
  • Suteiktos 91 konsultacija priklausomų asmenų artimiesiems.
 • RPLC toliau tęsė žemo slenksčio paslaugų Lietuvoje metodinio centro veiklą. Per 2023 m. buvo organizuotas žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2023 m. atrankos konkursas, kovo 3 d. su 7-iais kabinetais pasirašytos žemo slenksčio papildomo finansavimo sutartys. Taip pat buvo organizuojami mokymai žemo slenksčio kabinetams, vykdomos intervizijos ir kita veikla.
 • Pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ buvo atlikta priklausomybės ligomis sergantiems asmenims teikiamų išplėstinių paslaugų pirminėje ambulatorinėje psichikos sveikatos priežiūros srityje turinio bei jų organizavimo analizė, kuri buvo pateikta LR SAM.

Visą 2023 m. RPLC veiklos ataskaitą galite rasti mūsų svetainėje.