Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Naujų iššūkių metai – 2020
Naujų iššūkių metai – 2020

Prabėgo 2020 metai ir mes peržvelgiame nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus ir išmoktas pamokas.

Nepaisant pandemijos, žmonių informuotumas apie priklausomybės ligas ir gydymo paslaugas auga. Respublikinis priklausomybės ligų centras sulaukia vis daugiau skambučių ir žinučių, diegia naujas paslaugas bei teikia nuotolines konsultacijas, auga pasitikėjimas specialistais.

Tad kuo ypatingi mūsų įstaigai buvo 2020-ieji metai?

Nemokamos konsultacijos ir medikamentai metantiesiems rūkyti

Nuo 2020 m. kovo 1 d. visuose RPLC filialuose pradėta teikti metimo rūkyti paslauga – 6 konsultacijos su gydytoju ir psichologu, medikamento parinkimas ir skyrimas bei pirmoji medikamentų pakuotė nemokamai. Iš viso šia paslauga pasinaudojo 62 asmenys.

 

 

 

Paslaugų teikimas nesustojo

2020 m. paslaugas gavo ir kreipėsi:

 • RPLC stacionariniuose skyriuose gydėsi 4456 pacientai (dėl epidemiologinės situacijos šalyje, dėl kovo – gegužės mėn. sustabdyto planinių paslaugų teikimo 1159 pacientais mažiau nei 2019 m.).
 • RPLC ambulatoriniuose skyriuose buvo gydyta 17814 pacientai (dėl epidemiologinės situacijos šalyje 2149 pacientais mažiau nei 2019 m.).
 • Farmakoterapijoje opioidiniais vaistiniais preparatais dalyvavo 671 asmuo (12 asmenų mažiau nei 2019 m.). 2020 metais į farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais priimta 213 naujų asmenų (tiek pat, kiek ir 2019 m.).
 • RPLC gydėsi neatskleidžiant asmens tapatybės 1934 asmenys (dėl epidemiologinės situacijos šalyje 793 pacientais daugiau nei 2019 m.).
 • 279 žmonės atvyko nukreipti probacijos tarnybų ir gavo priklausomybės ligų gydymo paslaugas.
 • 174 asmenys RPLC paslaugas gavo bendradarbiaujant su Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba.
 • RPLC Vilniaus (iki 2020 m. vasario mėn. pabaigos) ir Panevėžio filialuose buvo teikiamos žemo slenksčio paslaugos:
  • Per 2020 m. sausio – vasario mėn. RPLC Vilniaus filialo mobilioje klinikoje apsilankė 198 klientai (473 kontaktų). Vasario pradžioje, po 19 metų darbo RPLC, mobiliosios klinikos veikla buvo perduota Vilniaus m. savivaldybei su Naujosios Vilnios poliklinikos komanda.
  • Per 2020 m. Panevėžio filiale buvo fiksuota 416 apsilankymų susijusių su žemo slenksčio paslaugomis.
 • Organizuojant mirčių nuo opioidų perdozavimo priemonės įgyvendinimą, per 2020 metus buvo išdalinta virš 1444 naloksono rinkiniai.
 • Per 2020 m. buvo atlikti 959 greitojo nustatymo ŽIV testai ir 933 hepatito C tyrimai. Testavimas įgyvendintas EK projekto „Bendri Europos veiksmai dėl ŽIV, virusinio hepatito, tuberkuliozės ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos, diagnostikos ir nukreipimo į sveikatos priežiūrą strategijų integravimo“ (INTEGRATE) darbiniame pakete, kuris siekia išplėsti integruotą ŽIV ir hepatito C ištyrimą priklausomybės ligų centruose.
 • Beveik 100 asmenų kreipėsi ir gavo reikiamą informaciją per RPLC paskyrą socialiniuose tinkluose, 66 000 žmonių lankėsi ir ieškojo informacijos apie gydymo paslaugas RPLC interneto svetainėje rplc.lt.

Geresnė paslaugų kokybė

 • Respublikinio priklausomybės ligų centro, Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato iniciatyva, policijos patruliai buvo aprūpinti purškiamu į nosį priešnuodžiu. RPLC taip pat apmokė 85 pareigūnus ir išdavė 25 medikamento dėžutes.
 • Vykdant projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ RPLC:
  • Parengė „Priklausomybės nuo alkoholio ankstyvosios diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodiką“ ir 8 val. tobulinimo programą gydytojams psichiatrams ir vaikų psichiatrams.
  • Parengė Atvejo vadybos mokymų programos metodiką, skirtą priklausomybių srityje dirbantiems specialistams.
  • Atliko ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo (AUDIT ir AUDIT-C) testų validaciją,
  • Pradėti organizuoti mokymai specialistams, dirbantiems su socialinės rizikos asmenimis bei jų šeimomis, projekto rėmuose savivaldybėse buvo organizuota 15 apskrito stalo diskusijų ir 15 informacinių renginių vietos bendruomenėms, parengta 15 psichoaktyvias medžiagas vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašų projektų.
 • 2020 m. RPLC unifikavo Minesotos programos tvarką, stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos tvarką, mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo koregavimą, rūkymo nutraukimo kompleksinių priemonių tvarką, dienos stacionaro (suaugusiųjų psichiatrijos) tvarką, stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų statistinių duomenų rinkimo vadovus, dėl medicininių pažymų išdavimo elektroniniu būdu tvarką.
 • 2020 m., siekiant padidinti farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais paslaugų prieinamumą RPLC Vilniaus filiale, siųstiems policijos pareigūnų, nedraustiems Privalomuoju sveikatos draudimu ir/ar neturintiems gydytojo psichiatro siuntimo iš pirminio lygio, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas pasirašė trišalę sutartį su RPLC Vilniaus filialu ir Vilniaus miesto poliklinikomis dėl pakaitinio gydymo metadonu įgyvendinimo programos Vilniaus mieste. Per 2020 m. iš viso buvo nukreipta 15 asmenų. Iš viso farmakoterapijoje opidiniais vaistais, apmokamam iš bendradarbiavimo sutartyje skirtų lėšų, nuolatos per metus dalyvavo 45 asmenys.
 • RPLC kartu su Lietuvos priklausomybės ligų institutu, Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos Seimu 2020 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seime organizavo tarptautinę konferencija „Priklausomybių gydymas Lietuvoje ir pasaulyje: iššūkiai ir perspektyvos“. Konferencijoje pranešimą skaitė RPLC vadovas dr. Emilis Subata. Joje priklausomybių tema kalbėjo tiek Lietuvos, tiek užsienio ekspertai.
 • 2020 m. baigta kurti tikslinės grupės asmenims skirta metodinė priemonė – telefono programėlė RISK RADAR. Tai padaryta įgyvendinant EK projektą „Bendri Europos veiksmai dėl ŽIV, virusinio hepatito, tuberkuliozės ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos, diagnostikos ir nukreipimo į sveikatos priežiūrą strategijų integravimo“ (INTEGRATE).
 • RPLC centro filialas Vilniuje atnaujino Vaikų ir jaunimo skyriaus veiklą – skyrius veikia naujose patalpose ir teikia daugiau dienos stacionaro paslaugų. Specialistai nuo šiol siūlo pagalbą visai šeimai – jaunuoliams ir jų tėvams ar globėjams teikiamos gydytojo psichiatro, psichologo ir kitų specialistų konsultacijos, skatinamas pozityvus bendravimas tarp šeimos narių, sudaromas ilgalaikis pagalbos planas.
 • RPLC kvietė šiuo metu konsultuotis nuotoliniu būdu – prisitaikęs prie naujų aplinkybių centras vykdė nuotolines artimųjų konsultacijas, tęsiantiems gydymą, gydytojai galėjo skirti medikamentus nuotoliniu būdu, psichologai, socialiniai darbuotojai ir gydytojai teikė pagalbą telefonu ir per programėles.