Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Atliktas tyrimas apie metamfetamino prevencines priemones
Atliktas tyrimas apie metamfetamino prevencines priemones

Nors metamfetamino vartojimas Europoje auga, prevencinės ir žalos mažinimo strategijos yra taikomos nenuosekliai ir ribotai. Tuo pačiu vis dar trūksta žinių apie tai, kurios prevencinės priemonės yra efektyvios ir kokiame kontekste. Todėl Lietuva kartu su Europos šalimis partnerėmis – Vokietija, Slovakija, Lenkija ir Čekija – pradeda vykdyti projektą IMPRESA (Implementing  Metamphetamine Prevention Strategies into Action). Lietuvoje jį įgyvendina Respublikinis priklausomybės ligų centras. Projektas skirtas metamfetamino vartojimo Europoje prevencijos strategijų įgyvendinimui. Šiuo projektu siekiama įvertinti pasaulyje įgyvendinamų metamfetamino vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo programų efektyvumą ir pritaikyti šias programas vietiniam šalių – partnerių kontekstui.

Vienas iš IMPRESA projekto tikslų yra apžvelgti ir apibendrinti naujausius mokslinius tyrimus ir įvertinti jau įgyvendintų prevencinių ir žalos mažinimo priemonių efektyvumą. Šiuo tikslu buvo atlikta sisteminė tarptautinės literatūros apžvalga, identifikuotos metamfetamino ir kitų stimuliantų vartojimo prevencinės veiklos 5-iuose IMPRESA projekte dalyvaujančiuose miestuose bei surengtas 2 dalių identifikuotų intervencijų ekspertinis vertinimas naudojant Delfi tyrimo metodą.

Susipažinti su tyrimo ataskaita galite čia.

Veiklos rezultatai: kas buvo atlikta?

  1. Atlikta sisteminė literatūros paieška naudojant raktinius žodžius ir aktyvuotus filtrus elektroninėse duomenų bazėse (MEDLINE, PSYNDEX, EMBASE ir kt.).
  2. Iš viso identifikuotos 1362 publikacijos. Pritaikius atmetimo ir įtraukimo kriterijus į literatūros analizę buvo įtraukta 20 publikacijų.
  3. Siekiant nustatyti prevencijos priemones, kurios nebuvo publikuotos, penkiose IMPRESA projekto miestuose partneriai atliko nacionalinių prevencijos priemonių paiešką ir analizę. Po nacionalinės apžvalgos buvo identifikuotos papildomos 27  metamfetamino vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo priemonės.
  4. Kartu su sisteminės literatūros apžvalgos rezultatais iš viso atrinkti 47 mokslu grįstos gerosios praktikos prevencijos ir žalos mažinimo pavydžiai.
  5. Sukurtas internetinis klausimynas su trumpais 47 intervencijų aprašymais buvo naudojamas intervencijų vertinimui naudojant Delfi tyrimo metodą. 36 nacionaliniai ir tarptautiniai ekspertai dalyvavo 2 dalių Delfi vertinimo procese.
  6. Pasibaigus Delfi tyrimui, ekspertai pasiekė sutarimą dėl 41 intervencijos veiksmingumo. Žemiau pateikiami keli prevencijos ir žalos mažinimo intervencijų, kurias dauguma ekspertų laikė veiksmingomis, pavyzdžiai (paveikslėlis 1).
Sisteminės literatūros apžvalgos publikacijų įtraukimo kriterijai:

Publikacijų tipai: recenzuoti moksliniai tyrimai/ kiekybinės analizės susijusios su indikacine, selektyvine metamfetamino (ar bendrai stimuliantų) prevencija ir žalos mažinimu. 

Tyrimų dizainas: klasteriniai (grupiniai) atsitiktinių imčių, longitiudiniai, kvazi-eksperimentiniai tyrimai, apžvalgos ir metaanalizės.

Raktiniai žodžiai (angl. kalba): methamphetamine /prevention/ evaluation/ intervention.

Paieškos filtrai: anglų kalba publikavimo laikotarpis 2000-2020, tyrimai ne su gyvūnais.

Kas toliau?

Remiantis sisteminės literatūros apžvalgos, nacionalinių intervencijų identifikavimo ir Delfi ekspertų vertinimo rezultatais buvo identifikuota 41 efektyvi metamfetamino vartojimo ir žalos mažinimo prevencinė veikla. Identifikuotos efektyvios priemonės bus pagrindas tolimesnei diskusijai tarp vietinių ekspertų siekiant išsiaiškinti, kurios iš šių priemonių geriausiai atitinka vietinį kontekstą ir tikslinės grupės poreikius ir galėtų būti įgyvendintos Vilniaus mieste. Tolimesnės diskusijos vyks visų IMPRESA projekto partnerių šalyse tarp vietinių ekspertų.

Paveikslėlis 1. Efektyvių metamfetamino prevencijos ir žalos mažinimo priemonių pavyzdžiai