Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Augančio pasitikėjimo metai – 2019
Augančio pasitikėjimo metai – 2019

Prabėgo antrieji RPLC filialų bendro darbo metai ir mes skubame pažvelgti į nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus ir išmoktas pamokas. Dideliam mūsų džiaugsmui, žmonių informuotumas apie priklausomybės ligas ir gydymo paslaugas auga – teikiame vis daugiau paslaugų, sulaukiame vis daugiau skambučių ir žinučių, vis labiau pasitikima mūsų specialistais.

Tačiau apie viską nuo pradžių – kuo ypatingi mūsų įstaigai buvo 2019-ieji metai?

Mažiau mirčių nuo perdozavimo

2019 m. RPLC tęsė mirčių nuo perdozavimo prevenciją. Visų RPLC filialų specialistai, stacionaro skyriuose ir Vilniaus mobiliojoje klinikoje, įgyvendino konsultacijas ir užsiėmimus apie opioidų perdozavimo simptomus ir mirties riziką dėl sumažėjusios tolerancijos, pirmosios pagalbos veiksmus perdozavus, naloksono poveikį ir naudojimą, skyrė opioidų priešnuodį naloksoną. Iš viso per 2019 metus buvo išdalinta virš 2 000 naloksono rinkinių. Nuo 2016 m. rudens tęsiamas ir šiandien jau penkiuose Lietuvos miestuose RPLC įgyvendinamas darbas, itin prisidėjęs prie mirčių nuo opioidų perdozavimo skaičiaus mažėjimo – jų Lietuvoje sumažėjo beveik perpus (2015 m. fiksuotа 115 tokių mirčių, 2018 m. – 59).

RPLC įgyvendinamas darbas itin prisidėjo prie mirčių nuo opioidų perdozavimo skaičiaus mažėjimo – jų Lietuvoje sumažėjo beveik perpus (2015 m. fiksuotа 115 tokių mirčių, 2018 m. – 59).

Daugiau besigydančių asmenų

2019 m. į mus kreipėsi ir paslaugas gavo pastebimai daugiau žmonių, nei anksčiau.

 • 15 proc. išaugo ambulatoriškai besigydžiusių žmonių skaičius. Jis siekė 17 814 pacientų (2 514 pacientų daugiau, nei 2018 m.).
 • Besigydžiusiųjų stacionare skaičius taip pat padaugėjo – pernai šias paslaugas gavo 57 pacientais daugiau nei 2018 m, iš viso – 4 456 pacientai.
 • Farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu) paslaugas RPLC suteikė 27 asmenims daugiau nei 2018 m., iš viso – 671 pacientui. Siekdami didinti farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumą Vilniaus mieste, pasirašėme sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentu ir Vilniaus miesto poliklinikomis. Sutarties ir skirtų lėšų dėka, galėjo suteikti gydymą 24 žmonėms, atsiųstiems policijos pareigūnų ir nedraustiems Privalomuoju sveikatos draudimu.
 • 755 žmonės pas mus atvyko nukreipti probacijos tarnybų ir gavo priklausomybės ligų gydymo paslaugas.
 • 275 asmenys RPLC paslaugas gavo bendradarbiaujant su Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba.
 • 9 468 kartų RPLC suteikė žemo slenksčio paslaugas – švirkštų ir adatų keitimą, konsultavimą dėl priklausomybės gydymo ir ŽIV bei hepatito C prevencijos.
 • Per 2019 m. buvo atlikti 4 101 greitojo nustatymo ŽIV testai ir 1 528 hepatito C tyrimai. Testavimas įgyvendintas EK projekto „Bendri Europos veiksmai dėl ŽIV, virusinio hepatito, tuberkuliozės ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos, diagnostikos ir nukreipimo į sveikatos priežiūrą strategijų integravimo“ (INTEGRATE) darbiniame pakete, kuris siekia išplėsti integruotą ŽIV ir hepatito C ištyrimą priklausomybės ligų centruose.
 • Beveik 100 asmenų kreipėsi ir gavo reikiamą informaciją per RPLC paskyrą socialiniuose tinkluose, beveik 59 000 žmonių lankėsi ir ieškojo informacijos apie gydymo paslaugas RPLC interneto svetainėje rplc.lt.

 15 proc. išaugo ambulatoriškai besigydžiusių žmonių skaičius.

Geresnė paslaugų kokybė

 • Įgyvendintas pacientų, sergančių priklausomybės ligomis, savižudybės grėsmės nustatymas pagal „Ankstyvojo savižudybės grėsmės nustatymo klausimyną“. Per 2019 m. iš viso buvo atlikta 5 000 ankstyvos grėsmės nustatymo vertinimų, išsamesniam psichosocialiniam vertinimui buvo nukreipti 67 pacientai.
 • RPLC specialistai žinias tobulino 3 nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokymuose bei 1 tarptautiniame susitikime ŽIV prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos temomis.
 • RPLC filialų specialistams (gydytojams, slaugytojoms, psichologams, socialiniams darbuotojams, ergoterapeutams) surengta 14 vidaus mokymų medikamentinio abstinencijos būklių gydymo ir atkryčio prevencijos tema, ankstyvojo savižudybės grėsmės vertinimo atlikimo ir psichosocialinio savižudybės krizę išgyvenančių asmenų vertinimo atlikimo tema, motyvacinio interviu taikymo tema, greitojo ŽIV ir hepatito C testavimo ir konsultavimo tema, komunikacijos tema.
 • 2019 m. RPLC peržiūrėjo ir suvienodino ištyrimo dėl ŽIV ir virusinio hepatito C tvarką, RPLC priklausomybės gydymo Minesotos skyriuje procedūrą, RPLC dienos stacionaro (suaugusiųjų psichiatrijos) paslaugos procedūrą.
 • 2019 m. pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Kartu su 15 savivaldybių, RPLC sieks sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės gydymo ir socialinės pagalbos sistemą, kurioje bus aiškiai apibrėžti įstaigų, teikiančių priklausomybės ligų diagnostikos ir gydymo paslaugas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo principai. Projekte numatytas išskirtinis dėmesys priklausomybės ligų srityje dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimui. Specialistų mokymas didins specialistų darbo našumą ir kels bendrą teikiamų paslaugų kokybę. Specialistai galės plačiau taikyti atvejo vadybos, motyvacinio interviu, ankstyvosios diganostikos ir kitus, mokslu pagrįstus, pagalbos metodus.

Kartu su 15 savivaldybių, RPLC sieks sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės gydymo ir socialinės pagalbos sistemą.