Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
RPLC investicijų projektas „RPLC Panevėžio filialo infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas priklausomybės ligų paslaugoms teikti“
RPLC investicijų projektas „RPLC Panevėžio filialo infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas priklausomybės ligų paslaugoms teikti“

Projekto tikslas – pagerinti Respublikinio priklausomybės ligų centro filialų teikiamų paslaugų kokybę ir jų prieinamumą, pritaikant turimą infrastruktūrą priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugoms teikti. Projekto veiklos skirtos Panevėžio filialo infrastruktūrai atnaujinti.

Statybos objektas: Tinklų g. 8, Panevėžys.

Projekto biudžetas – 3 471 123,40 Eur. Projektas finansuojamas pagal ES Veiksmų programos priemonę „08.1.3-CPVA-V-608 Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“. Projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-608-01-0002. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektą vykdo Respublikinis priklausomybės ligų centras

 

Šalys:

Lietuva

Data: 2020–2023
Rezultatai:

Projektu sukurtos sveikatos paslaugoms teikti ir gauti pritaikytos erdvės, atsižvelgiant į pacientų, jų artimųjų ir įstaigos darbuotojų lūkesčius, specialiųjų poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes. Naujos kokybės patalpos ir gydymo jose sąlygos prisideda prie aukštesnės paslaugų kokybės ir pacientų pasitenkinimo sveikatos paslaugomis priklausomybės ligų centro Panevėžio filiale.

 

ESFIVP logo