Energinio efektyvumo didinimo investicijų projektas

Projekto tikslas – atnaujinti Respublikinio priklausomybės ligų centro (RPLC) pastatą, esantį Gerosios Vilties g. 3, Vilniuje, siekiant, kad pastatas atitiktų ne mažesnę, kaip C energinio naudingumo klasę.

Statybos objektas – Respublikinio priklausomybės ligų centro pastatas, esantis Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

Projektą vykdo BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras.

Rezultatai: atnaujinus RPLC Vilniaus filialo pastatą, planuojamas pirminės energijos sąnaudų, anglies dioksido dujų sumažėjimas, pasiekta pastato C energinio naudingumo klasė. Dėl pagerėjusios pastato būklės, didės pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis ir darbuotojų pasitenkinimas darbo sąlygomis. Pastato atnaujinimas prisidės prie Vilniaus miesto reprezentatyvumo augimo.

Projekto biudžetas: 387 778, 00 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Šalys:

Lietuva

Data: 2020

Informacija atnaujinta 2019-12-16