HA-REACT (2015–2018)

Bendrieji veiksmai ŽIV ir gretutinių infekcijų prevencijai ir žalos mažinimo paslaugoms skatinti — HA‑REACT

Laikotarpis: 2015–2018

Tematika: ŽIV ir gretutinių infekcijų prevencija Europos Sąjungoje

Partneriai: Projektą koordinuoja Suomija, dalyvauja 23 partneriai iš 18 šalių (Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Portugalijos, Slovėnijos, Suomijos, Vengrijos, Vokietijos).

Nepaisant Europos Sąjungos šalių narių pažangos gydymo bei sveikatos apsaugos srityse ir įgyvendinamų mokslo įrodymais grįstų intervencijų, kai kuriuose Europos regionuose vis dar sunku sustabdyti ŽIV ir gretutinių infekcijų (ypač tuberkuliozės ir hepatito) plitimą. HA‑REACT – tai projektas, kuriuo siekiama skatinti taikyti mokslu pagrįstas praktikas. Pagrindinėmis projekto šalimis pasirinktos tos ES narės, kuriose infekcijų plitimas ir prevencijos poreikis yra didžiausias. Tai – Lietuva, Latvija ir Vengrija. Projekto centre – pažeidžiamos asmenų grupės, ypač žmonės, vartojantys psichoaktyviąsias medžiagas švirkščiamuoju būdu.

Projekto veikla suskirstyta į penkias kryptis: testavimas ir sveikatos priežiūros sistema, žalos mažinimo paslaugų plėtra, žalos mažinimo ir sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumas įkalinimo įstaigose, sveikatos priežiūros paslaugų integravimas, ilgalaikis ir tvarus finansavimas. Išskirtos ir dar trys horizontalios veiklų kryptys – koordinavimas, sklaida ir vertinimas. Projektas prasidėjo 2015 m. spalį ir truks 36 mėnesius.

Rezultatai: Respublikinis priklausomybės ligų centras kartu su tarptautiniais partneriais atliko jau dešimtmetį Lietuvoje neatliktus skaičiavimus – nustatytas apytikslis asmenų, vartojančių švirkščiamuosius narkotikus, skaičius. Tas pats tyrimas įvertino Lietuvoje teikiamų paslaugų, skirtų mažinti su narkotikais susijusią žalą, prieinamumą šalyje. Tyrimas rodo, kad Lietuvoje aukštos rizikos žmonių, vartojančių opioidinius narkotikus, apytikslis skaičius yra 7 500, o bendras žmonių, vartojančių narkotikus švirkščiamuoju būdu, vidutinis skaičius yra apie 10 500.

 

Daugiau apie projektą